Wyniki Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala „Festiwalu Nowej Scenografii”

W dniach 19-20.10.2012 Komisja w składzie:

  1. Prof. n. Elżbieta Wernio –Akademia Sztuk Pięknych –  Wrocław
  2. dr hab. Marek Chowaniec – Akademia Sztuk Pięknych – Warszawa
  3. prof. Andrzej Markowicz – Akademia Sztuk Pięknych  – Gdańsk
  4. dr Piotr Tetlak – Uniwersytet Artystyczny  – Poznań
  5. dr Marcel Sławiński – Akademia Sztuk Pięknych – Katowice
  6. Leszek Jodliński – Dyrektor Naczelny Muzeum Śląskiego w  Katowicach
  7. Dariusz Miłkowski – Dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie
  8. Adam Kowalski – Dyrektor ds. Centrum Scenografii Polskiej

ustaliła  po obradach następujący werdykt:

Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala otrzymują:

1. Kategoria: projekt dyplomowy magisterski i licencjacki w dziedzinie teatru – Monika Dobek – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa za projekt przestrzeni scenograficznej do „Miss Saigon” – Torpedownia Babie Doły w Gdyni; Pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Markowicza.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

Katarzyna Szczurowska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Katedra Scenografii – za projekt „Sto lat samotności” G.G.Marqueza, Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej pod kierunkiem dr hab. Pawła Dobrzyckiego

Agnieszka Zdonek  – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – za projekt i instalację do „Nomady”, I Pracownia Scenografii, promotor prof. Wojciech Muller oraz dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti

– Marta Zając „Hekabe” Eurypides – ASP Warszawa

2. Kategoria: projekt dyplomowy magisterski i licencjacki w dziedzinie filmu – Patryk Kowalczyk – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Katedra Scenografii – za projekty scenografii filmowej „Krucha chwała”.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

Zofia Lubińska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Katedra Scenografii – za projekty kostiumów i scenografii filmowej do „A jak królem, a jak katem będziesz” T. Nowaka

Marta Sieczak – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, Katedra Scenografii –  za projekty do filmu animowanego „Konstruktor”.

3. Kategoria: projekt dyplomowy magisterski i licencjacki w pozostałych dziedzinach (multimedia, videoklip, instalacja, site- specific itp.) – nagrody nie przyznano

4. Kategoria: pozostałe projekty studenckie – Anna Kaczkowska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – za projekt scenografii teatralnej do „Szeptów i krzyków” na podstawie scenariusza Ingmara Bergmana, II pracownia Projektowania Scenografii pod kierunkiem dr hab. Bohdana Cieślaka, prof. nadzw. UAP oraz Dagmara Walkowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Artystyczny, Katedra Malarstwa, Pracownia Podstaw Scenografii – za projekt scenografii do „Idomeneusza, króla Krety” W. A. Mozarta, Pracownia Podstaw Scenografii prowadzona przez dr Katarzynę Sobańską i dr Marcela Sławińskiego.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymują:

–  Agnieszka Aleksiejczuk – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pracownia Innych Form Teatralnych pod kierunkiem prof. Michała Jędrzejewskiego, za projekt scenografii  do „Męczeństwa Piotra Ohey’a” S. Mrożka.

– Barbara Szymczak – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa – Katedra scenografii  „Testament psa, czyli historia o miłosiernej” Ariano Saussuna

– Magdalena Kut – ASP im. Jana Matejki w Krakowie – „Kartoteka, kartoteka rozrzucona, tzw. Moja kartoteka” T. Różewicza

– Małgorzata Dyjak – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, rok I, konsultant – prof. Ireneusz Domagała za  „Ptaki”