Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 20–23.10.2012

Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 20–23.10.2012

Wrostja 2012 – o Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora pisze Karolina Obszyńska

Złe gorszego początki – o Łagodnej  pisze Katarzyna Mikołajewska

From Bollywood with love – o Maanini  pisze Katarzyna Mikołajewska