Wileński Międzynarodowy Festiwal Teatralny Sirenos, 26.09–6.10.2012

Wileński Międzynarodowy Festiwal Teatralny Sirenos, 26.09–6.10.2012

Koršunovas i co dalej? (Agnieszka Misiewicz)

Ojczyzno moja! (Joanna Żabnicka)

Łaskawość syren (Adam Domalewski)