Warsztaty teatralne: Wielka? historia? remiksu?

Warsztaty teatralne: Wielka? historia? remiksu?

Zapraszamy chętnych 28 maja 2013 roku na jednodniowe warsztaty Wielka? historia? remiksu? Warsztaty poprowadzą Katarzyna Lemańska i Karolina Wycisk.

Podjęcie historycznej analizy strategii remiksowania jest istotne w kontekście funkcjonalności terminu „remiks” w teatrze. Najstarsze strategie sceniczne można – z dzisiejszej perspektywy – nazwać remiksowaniem. Pojawiają się one w obrębie wszystkich elementów teatralnych: tekstu, scenografii, gry aktorskiej, gatunków. Do strategii remiksowych zaliczamy zarówno adaptację, jak i przepisywanie, recykling i parafrazę. Praktyki te nie polegają na dosłownym powtórzeniu, lecz na ponownym napisaniu lub modyfikacji oryginału (jest nią również parafraza, czyli swobodna przeróbka lub przekład). 

Karolina Wycisk

Czym remiks różni się od strategii remiksowania? Czy można mówić o remiksie przed rewolucją przemysłową? Co to jest remiks teatralny? Zapraszamy chętnych na warsztaty, połączone z konwersatorium, dotyczące zjawiska remiksu w kontekście historycznoteatralnym na przykładzie projektu RE//MIX w komunie//warszawa.

28 maja 2013, godz. 11.00
Wydział Polonistyki uniwersytetu Wrocławskiego
Sala numer 208
Plac Nankiera 15
Kontakt: redakcja@teatralia.com.pl
Udział bezpłatny

Warsztaty w ramach projektu Wielka? historia? remiksu?.

Wsparcie finansowe: Fundacja Bratniak

bratniak logo