Warszawska Platforma Tańca – dłuższy termin zgłoszeń

logo 15x15

Warszawska Platforma Tańca przedłuża termin składania aplikacji do sekcji WARSZTATY i SPEKTAKLE do 19 lutego (czwartek) 2015 r. do godz. 23.59. Prosimy o wysyłanie aplikacji w postaci nieskompresowanych plików (można podzielić zgłoszenie na kilka wiadomości). Więcej informacji dotyczących wymogów formalnych zgłoszenia znajdą Państwo na stronie internetowej www.warszawskaplatformatanca.pl w zakładce ZASADY WPT.