VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku

Prezentacje studenckie – część pierwsza 
Prezentacje studenckie – część druga
Co potrafią mistrzowie – część trzecia
Weronika Łucyk, Teatralia
Internetowy Magazyn „Teatralia”, nr 108/2014

VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Lalka-Nie-Lalka” w Białystoku, 19-23 czerwca 2014
fot. Dotyk, T. Czołpiński