VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY W SCENIE „i”

Adresowany do amatorskich młodzieżowych (od 17 roku życia) grup teatralnych z całej Polski. Kwalifikacja zespołów odbywa się na podstawie przesłanych materiałów z zarejestrowanym spektaklem. Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne prezentowanych spektakli nie są niczym ograniczone, jedyne kryterium to wysoka wartość artystyczna prezentacji. W programie Festiwalu, poza przeglądem konkursowym, przewidziane są warsztaty prowadzone przez profesjonalnych, krakowskich twórców, spotkania – omówienia z jurorami, w których uczestniczy także publiczność, wizyty w znaczących instytucjach kultury naszego miasta. Rangę Festiwalowi nadaje komisja konkursowa; zapraszamy wybitnych znawców materii teatru. W poprzednich edycjach w komisjach oceniających zasiadali m. in.: Katarzyna Deszcz, Łukasz Drewniak, Dorota Ficoń, Jerzy Ridan, Ewa Różańska, Andrzej Sadowski, Bartosz Szydłowski, Tomasz Wygoda, Jerzy Zoń. Realizowany w cyklu dwuletnim, od 2004 roku.


Ramowy program VI OFT
Kraków, 24 – 26 października 2014

24.10. przyjazd uczestników do godz. 14.00; prezentacje konkursowe, spotkania z jurorami,
25.10. c.d. prezentacji konkursowych, spotkań z jurorami, koncert Gościa Festiwalu zespołu Retrospektakl, werdykt,
26.10. wizyty w wybranych instytucjach kultury Krakowa.

organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy
os. Tysiąclecia 15, 31– 606 Kraków
tel. 12 648 49 95, fax. 12 648 67 54,
mdk [@] mdk.krakow.pl
www.mdk.krakow.pl
www.facebook.com/MDKBursa

adresat: teatry amatorskie z całej Polski

wiek uczestników: od 17 lat

kwalifikacja:

  • do 19 września przesłanie na adres organizatorów rejestracji spektaklu, wypełnionej karty zgłoszenia i informacji o Zespole,
  • do 6 października informacja Rady Programowej Festiwalu o kwalifikacji Zespołów,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia 1 lub 2 zespołów bez kwalifikacji.

Szczegółowe informacje:

mdk.krakow.pl/2,OgolnopolskiFestiwalTeatralnyW.htm

Regulamin do pobrania.