Teatrologia – czym jest i po co ją studiować? – wykłady mistrzowskie prof. Eriki Fischer-Lichte

grot_logo

Zapraszamy na wykład mistrzowski prof. Eriki Fischer-Lichte oraz dyskusję z udziałem prof. Eriki Fischer-Lichte i tłumaczy książki Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, prof. Małgorzaty Sugiery i dr. Mateusza Borowskiego (UJ) oraz dr. hab. Ireneusza Guszpita (UWr) i prof. Elżbiety Kalemby-Kasprzak (UAM); prowadzenie: prof. Dariusz Kosiński. 13 kwietnia (sobota), godz. 18:00. Sala Teatru Laboratorium. Wstęp wolny.

Tytuł wystąpienia, Teatrologia – czym jest i po co ją studiować?, nawiązuje do tytułu wykładu, który w 1789 roku wygłosił Friedrich Schiller, kiedy obejmował katedrę historii powszechnej na uniwersytecie w Jenie. Schiller pytał o istotę historii świata, zaś sens jej studiowania widział w tym, że jak żadna inna wiedza pomaga w doskonaleniu natury ludzkiej. Podobne pytanie można postawić dziś w odniesieniu do wiedzy o teatrze? Czym jest i po co należy ją studiować? Pierwsza część wykładu podejmuje kwestię istoty teatrologii jako wiedzy, która powstała na początku XX wieku w związku z radykalną zmianą koncepcji teatru. Pomyślana jako wiedza o przedstawieniach (artystycznych), dziś chciałaby zajmować się ich wszystkimi rodzajami. Tymczasem rozsądek nakazuje zawęzić obszar badań do trzech podstawowych dziedzin: teorii teatru, analizy przedstawienia i historii teatru. Każda nieco inaczej definiuje teatr i wymaga innego podejścia metodologicznego, odmiennie też skorzystać może na poszerzeniu obszaru badań o innego typu przedstawienia (performanse), co pokazują wybrane przykłady. Druga część wykładu przekonuje, że węższa definicja teatrologii jako
dziedziny badań i nauczania, zwiększa jedynie jej operacyjność. Precyzyjnie zdefiniowane przedstawienie staje się wtedy miejscem refleksji nad jednostką i społeczeństwem, doskonalszym od innych, bo umożliwiającym doświadczenie “tu i teraz”. Dlatego też wiedza o teatrze pozwala nie tylko zgłębiać tajniki jednej ze sztuk pięknych, lecz także umożliwia bezpośredni wgląd w to, czym jest theatrum vitae humanae.

Kilka miesięcy temu Instytut im. Jerzego Grotowskiego wydał podręcznik znanej niemieckiej badaczki teatru i przedstawień Eriki Fischer-Lichte Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, przetłumaczony i opatrzony wstępem przez prof. Małgorzatę Sugierę i dr. Mateusza Borowskiego (UJ). Autorka, znana w Polsce przede wszystkim z pracy Estetyka performatywności, podejmuje w nim rozważania o najważniejszych problemach i kierunkach wiedzy o teatrze, proponując swoistą reaktywację dziedziny, następującą po kolejnych zmieniających jej oblicze zwrotach, na czele z kulturowym i performatywnym. Lektura Teatru i teatrologii prowokuje do dyskusji, której sedno stanowi pytanie: jak możliwa jest i jak może wyglądać uniwersytecka teatrologia w XXI wieku? Jego postawienie wydaje nam się szczególnie ważne w Polsce, a zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie studia teatrologiczne wciąż są projektem na przyszłość.

Zapraszamy na wykłady prof. Eriki Fischer-Lichte w Warszawie, Krakowie i Łodzi:

Teatrologia – czym jest i po co ją studiować?

8 kwietnia (poniedziałek) 18:00
Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1

10 kwietnia (środa) 17:15
Kraków, Aula Wydziału Polonistyki im. Jana Błońskiego, ul. Grodzka 64
Współorganizator: Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 kwietnia (piątek) 10:15
Łódź, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki, Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5

Więcej:
Wykład mistrzowski prof. Eriki Fischer-Lichte oraz dyskusja

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław
tel./faks 71 343 42 67
tel. 71 344 53 20
oraz na stronie.