Teatr ROZBARK – MŁODZI NA SCENĘ

Teatr ROZBARK uruchamia nowy program prezentacji spektakli. Program przeznaczony jest dla młodych, niezależnych twórców, którzy nie posiadają własnej sceny. Celem programu jest wsparcie  najciekawszych artystów młodego pokolenia sztuki teatralnej w Polsce poprzez prezentację ich dorobku na profesjonalnej scenie teatralnej. Począwszy od marca 2015, raz w miesiącu będziemy prezentować na scenie Teatru ROZBARK spektakle młodych interesujących twórców.

Odbiorcami programu są młodzi (do 30 roku życia), niezależni artyści szeroko rozumianej sztuki teatralnej (teatr tańca, teatr ruchu, teatr dramatyczny, teatr muzyczny, teatr lalkowy i inne formy). Do programu aplikować mogą zarówno osoby indywidualne, jak i grupy teatralne, fundacje i stowarzyszenia, artyści profesjonalni, alternatywni, jak i grupy amatorskie. Z programu wyłączone są zespoły posiadające stały dostęp do sceny. W ramach programu prezentowane mogą być zarówno spektakle gotowe, jak i premiery.
Wybranym grupom Teatr ROZBARK zapewnia: bezpłatne udostępnienie sceny Teatru ROZBARK do przeprowadzenia prób i prezentacji spektaklu, profesjonalną promocję twórców i spektaklu, obsługę techniczną i wsparcie merytoryczne w prezentacji spektaklu, bezpłatny nocleg w hotelu Teatru.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie prosimy o przesłanie do 23 lutego (poniedziałek), na adres: a.wroblowska@teatrrozbark.pl w tytule maila wpisując „MŁODZI NA SCENĘ”, następujących dokumentów:
– wypełniony formularz aplikacji,
– opis spektaklu + krótka charakterystyka twórców,
– rider techniczny spektaklu (w przypadku spektakli, które miały już swoją premierę),
– zdjęcia i video spektaklu (w przypadku spektakli, które miały już swoją premierę).

Formularz aplikacyjny