Poznań, Teatr Ósmego Dnia: warsztat aktorski CZYŚCICIELE

Teatr Ósmego Dnia zaprasza na warsztat aktorski CZYŚCICIELE

Warsztat Teatru Ósmego Dnia nie jest szkołą, która uczy techniki aktorskiej – chce być czymś więcej, chce połączyć działanie teatralne z postawą poznawczą, światopoglądową, z ekspresją etycznej wrażliwości społecznej i politycznej, która nadaje sens pracy nad przedstawieniem. Jest sumą wieloletnich doświadczeń, które pozwoliły wypracować oryginalną metodę twórczą.

Zespół ćwiczeń aktorskich, zaczerpniętych z doświadczeń teatralnych Jerzego Grotowskiego, traktowany jest jako metoda wewnętrznego samopoznania aktora, rozpoznania własnych ograniczeń i możliwości. Ćwiczenia te koncentrują się przede wszystkim na ekspresji ciała i umiejętności tworzenia wyrazistego i precyzyjnego znaku teatralnego w zespołowym i partnerskim działaniu. Właśnie to zespołowe i partnerskie działanie – spontaniczne improwizacje aktorskie – pozwalają tworzyć postaci sceniczne, sytuacje i gotowe akcje teatralne. Są one swoistym dialogiem, często sprzeciwem wobec świata takiego, jakim jest.

Ważnym momentem jest ustalenie tematu pracy, który stanowi podstawę wspólnych odniesień i poszukiwań. Chcę więc zaproponować temat dotyczący problemu mieszkańców kilku kamienic w Poznaniu, niezwykle brutalnie eksmitowanych przez tzw. „czyścicieli” – wysłanników „niewidzialnej ręki rynku”. Z jednej strony cyniczna przemoc – z drugiej walka i obrona prawa do prywatności, bezpieczeństwa, do dachu nad głową. Z jednej strony dokumentalny konkret, z drugiej próba znalezienia jego uniwersalnego i poetyckiego wymiaru.

Istnieje możliwość kontynuowania pracy w innym wyznaczonym terminie, która mogłaby być zakończona publicznym pokazem jej efektów.

Prowadzenie: Marcin Kęszycki

6-9 lutego 2014 roku

Koszt: 100zł

Informacje i rezerwacja:

Teatr Ósmego Dnia

ul Ratajczaka 44

61-728 Poznań

tel: 0618552086

teatr@osmego.art.pl