SPACER w Krakowie: Festiwal Tańca Współczesnego 1-3 maja 2013

A.Krysiak-warsztaty

Krakowski Teatr Tańca, Nowohuckie Centrum Kultury, Krakowski Teatr Tańca oraz Nowohuckie Centrum Kultury zapraszają na S P A C E R w Krakowie: Festiwal Tańca Współczesnego 1, 2, 3 maja 2013

w programie:
C I A Ł O W A N I E
warsztaty tańca współczesnego

w tym roku ciałujemy się z Anią Krysiak, Natalią Iwaniec i Jackiem Owczarkiem
3 dni, 3 lekcje dziennie po 120 minut, razem 18 godzin zajęć!

_________________________________
przy zgłoszeniu do 20 kwietnia – 340 zł, po 20 kwietnia – 400 zł

a to wszystko w przestrzeniach Nowohuckiego Centrum Kultury
U W A G A – specjalnie dla warsztatowiczów oferujemy noclegi w bezkonkurencyjnej cenie 30 zł za trzy doby!
(doskonałe survivalowe warunki – do dyspozycji miejsce na podłodze w sali zbiorowej, z własnym śpiworem i karimatą, dostęp do wspólnych pryszniców)
_______________________________

Ponadto na SPACERZE
Spektakle, spotkania, dyskusje i integracja
Trzy sceny, 14 spektakli!
Pracownia Fizyczna/Lubelski Teatr Tańca/Krakowski Teatr Tańca/Etoile De Mer/Atelier Polskiego Teatru Tańca/Pracownia METAfizyczna/Anna Haracz/Laureaci 3…2…1…TANIEC – Agata Kmita, Dominika Wiak i Dominik Więcek, Anna Kosiorowska i Zuzanna Kasprzyk/Karol Tymiński/Iwona Olszowska/Studenci Wydziału Teatru Tańca

karnet na wszystkie spektakle w promocyjnie wyjątkowej cenie
99 zł

s z c z e g ó ł o w e    i n f o r m a c j e   o   w a r s z t a t a c h
warsztaty.ktt@gmail.com

s z c z e g ó ł o w e   i n f o r m a c j e   o    f e s t i w a l u
krakowskiteatrtanca@o2.pl

W W W . K R A K O W S K I T E A T R T A N C A . P L