sezon: swinarski w nst >< krk - Konkurs na projekt w ramach TEATRU KLASY BE 2013

logo tkb

W ramach nowego sezonu 2013/2014 kuratorki TEATRU KLASY BE ogłaszają otwarty konkurs na projekt wydarzenia artystycznego w STREFIE BE, nowej przestrzeni performatywnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie, nawiązującego do sezonu : swinarski.

TEATR KLASY BE komentuje wydarzenia sezonu – teatralnie, muzycznie, filmowo, wykorzystując nowe media, performanse, happeningi, wykłady performatywne.

Zapraszamy niezależnych twórców i debiutujących artystów do zgłoszenia się do otwartego konkursu. Wyłonimy sześć projektów, które następnie zostaną zrealizowane i pokazane w STREFIE BE do końca 2013 roku.

Projekty powinny być związane z sezonem : swinarski, tj. z recepcją twórczości i życiorysem Konrada Swinarskiego oraz jego związkami z nst >< krk; w szczególności ze spektaklami: Do Damaszku, Akropolis, Nie-boska komedia i Król Edyp (to tytuły premier nst><krk w pierwszym kwartale sezonu).

Idee projektów: nowatorstwo, klasyczność, wielkie tematy.

Interesuje nas, w jaki sposób młodzi twórcy mogą krytycznie działalność Konrada Swinarskiego z nowymi środkami wyrazu: performansem, nowym tańcem, wideo art, muzyką eksperymentalną, projektami plastycznymi.

Proponowane formy: słuchowisko, czytanie i wykład performatywny, koncert, gra w ramach site-specific, instalacja, nowy taniec.

Szczególnie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków artystycznych i performatywnych (szkół teatralnych, tanecznych, performatyki, Akademii Sztuk Pięknych, nowych mediów itd.).

  • Regulamin konkursu:

Termin składania projektów: 20 września 2013 na adres mailowy: teatr.klasy.be@gmail.com

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 23 września 2013.

Maksymalny budżet projektu to 1.000,00 zł netto.

  • Wymagane dokumenty:

– Założenia merytoryczne projektu (3600 znaków ze spacjami);

– biogramy i portoflio twórców projektu;

– planowany budżet, uwzględniający wszystkie koszty projektu, takie jak: honoraria, koszty własne, koszty zakupu materiałów, których nie zapewnia organizator.

  • Warunki realizacji projektów wybranych w konkursie:

Narodowy Stary Teatr gwarantuje:

– salę (STREFA BE) wraz ze sprzętem technicznym dostępna na potrzeby prób i pokazu (maksymalnie 3 dni);

– wsparcie technika (nagłośnienie, oświetlenie, montaż scenografii) podczas prób i pokazu.

Dodatkowy sprzęt techniczny, przejazdy, zakwaterowanie twórców, przewóz sprzętu itd. opłacane są w ramach budżetu będącego częścią dokumentacji projektu.

  • Termin realizacji wybranych projektów:

Październik-grudzień 2013 (szczegółowe daty prób i pokazów do uzgodnienia).

Wybrane projekty zostaną zaprezentowane jednorazowo, z możliwością dalszej prezentacji na mocy dalszych ustaleń pomiędzy twórcami a nst ><krk.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją PERFORMAT

Kuratorki: Katarzyna Lemańska i Karolina Wycisk

Informacje na temat tk#BE: https://www.facebook.com/pages/teatr-klasy-B/169096139908993?ref=hl