Seminarium dr Agnieszki Jelewskiej w Instytucie Grotowskiego

Żyjąc w globalnym laboratorium. Sztuka i nauka w czasach technokultury

Semestr autorski wiosenny (marzec–maj 2015)
Cykl seminariów
16 marca, 13 kwietnia, 18 maja 2015 {poniedziałek} 18:00–21:00
Sala Kinowa

Udział jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia do grupy seminaryjnej.

Celem cyklu  seminariów będzie próba zmapowania najważniejszych obszarów zmian w sztuce współczesnej i badaniach humanistycznych dokonujących się w ramach modelu poznawczego, jakim jest projekt „świata jako laboratorium”. Zajęcia zostaną podzielone na trzy moduły.

Program:

Seminarium I
16 marca {poniedziałek} 18:00–21:00
Sztuka w czasach technokultury

W nowoczesnym paradygmacie technokulturowym, w którym procedury badawcze i eksperymentalne stają się podstawą kształtowania form poznania, dotyczą one nie tylko dyskursu naukowego, lecz także wszelkich praktyk, w tym także artystycznych. Sztuka, sięgająca po dokonania naukowe albo wraz z nimi się rozwijająca, jest powiązania z praktyką poznania paradygmatu technokulturowego, łączy się z rozpoznaniami z zakresu socjologii, psychologii, antropologii, kognitywistyki i nauk ścisłych. Tak postrzegane praktyki artystyczne stają się częścią procesów projektowania zarówno rozwiązań praktycznych, społecznie aplikowanych (takich jak: sztuczna inteligencja, genetyka, nanotechnologie), jak i przestrzenią refleksji krytycznej współtworzącej wraz z różnymi formami dyskursów i metodologii nową humanistykę na miarę współczesnych wyzwań. W ramach modułu omówione zostaną rozwiązania technologiczne wprowadzane w obręb sztuk performatywnych, m.in. tańca współczesnego, działań parateatralnych, oraz nowe praktyki artystyczne, takie jak: bio art, nano art, media taktyczne, haktywizm.

Seminarium II
13 kwietnia {poniedziałek} 18:00–21:00
Nowy enwiromentalizm

Istotnym wyzwaniem współczesnej nauki i praktyki kulturowej jest redefinicja technonatury, a więc – jak o tym pisze choćby Latour – natury rozumianej nie jako sfera osobna wobec ludzkiej, ale z nią połączona siecią wielu bardzo skomplikowanych, również technologicznych, zależności. W tym module uczestnicy zastanowią się nad siłą sprawczą nowych dyskursów inspirujących współczesne badania humanistyczne i praktyki artystyczne, m.in. nowy enwiromentalizm. Omówione zostaną wybrane zagadnienia z zakresu dyskursów anty- i posthumanistycznych, koncepcja Anthropocenu opisana przez Paula Crutzena i Eugene’a Stoermera, definiującą nową erę geologiczną (według badaczy człowiek – przynajmniej od XVII wieku przy użyciu różnych technik i wykorzystaniu wiedzy naukowej – tworzy, konstruuje, eksperymentuje i przekształca bardzo wiele elementów życia na Ziemi), a także dyskursy skupione wokół zagadnień life resilience (wytrzymałości i elastyczności życia).

Seminarium III
18 maja {poniedziałek} 18:00–21:00
Somatechnologie

Redefinicje somatyczności dokonywane w ramach współczesnych eksperymentów laboratoryjnych nie tylko tych stricte naukowych, lecz także praktyk społecznych czy artystycznych w sposób istotny zmieniają współczesne postrzeganie cielesności. Z jednej strony mamy do czynienia z silną tendencją technologicznego poszerzania możliwości ludzkiego organizmu, w tym również bardzo ważną sferę jego protetyzacji, z drugiej zmierzamy w kierunku modeli wirtualizujących somatyczność, w sytuacjach takich jak mind uploading czy tworzenie sztucznej inteligencji (sytuacja omówiona ostatnio w filmie Spike’a Jonze’a Ona). W tym module ponownie pojawią się zagadnienia związane z szeroko definiowanymi praktykami bio artu, sztuk performatywnych, omówione zostaną także dyskursy i praktyki tworzące się wokół biopolityki, różnych definicji „życia” czy możliwej performatywności i sprawczości współczesnych wymiarów podmiotu w tym obszarze.

Zajęcia skierowane są do teoretyków i praktyków: badaczy, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, artystów, kuratorów, wszystkich, którzy chcą się zagłębić w skomplikowane sieci technokulturowych powiązań między sztuką, nauką a technologią. Seminaria będą miały formę wykładowo-konwersacyjną.

Wypełnione karty zgłoszenia do grupy konwersacyjnej prosimy przesyłać do 5 marca 2015 na adres Karoliny Wycisk: karolina@grotowski-institute.art.pl.

Udział w seminariach jest bezpłatny.

Więcej informacji: strona Instytutu Grotowskiego

http://issuu.com/grotowski-institute/docs/oup_jelewska_www/1