Rusza projekt TEATR MODRZEWIOWY- OD/NOWA w Krynicy Zdroju

Rusza projekt TEATR MODRZEWIOWY- OD/NOWA w Krynicy Zdroju

„Teatr Modrzewiowy-od/nowa” przypomina o Teatrze Modrzewiowym, intensywnie funkcjonującym w Krynicy-Zdroju w czasach jej świetności – na przełomie XIX i XX wieku. Krynica w tym okresie była ośrodkiem życia kulturalnego i myśli patriotycznej.

Teatr zapraszał do siebie najznakomitszych artystów epoki. Do ich grona należeli: Aleksander Fredro, Maria Konopnicka, Adam Asnyk, Józef Ignacy Kraszewski, Jan Matejko, Wincenty Pol, Stanisław Wyspiański, Henryk Sienkiewicz, Aleksander Gierymski, Artur Grottger.

„Teatr Modrzewiowy-od/nowa”, to innowacyjny projekt łączący artystów z mieszkańcami miasta, którzy w toku warsztatów artystycznych oraz historycznych, wspólnie ożywią Teatr Modrzewiowy poprzez realizację profesjonalnego spektaklu teatralnego. Finałem współpracy będzie inscenizacja „Warszawianki” – dramatu Stanisława Wyspiańskiego, w którym autor nawiązuje do Powstania listopadowego. Premiera spektaklu odbędzie się w Krynicy-Zdroju 2. września.

“Największa wartość projektu polega na  zaangażowaniu mieszkańców Krynicy-Zdroju
i okolic w każdy etap powstawania spektaklu. Pierwszym działaniem będzie wspólne poznanie tła historycznego dramatu” – mówi Karolina Fortuna, Członek Zarządu Fundacji, koordynator projektu.

Projekt organizowany jest przez Fundację Sztuka Teatru, Teatr Odwrócony oraz Bibliotekę Publiczną w Krynicy-Zdroju.