Romeo Castellucci na poznańskim UAM

Romeo Castellucci na poznańskim UAM

Romeo Castellucci, kurator Malta Festival Poznań, o „tragedii przyszłości” i człowieku-maszynie na poznańskim UAM

Dzięki wspólnej inicjatywie Malta Festival Poznań oraz Koła Naukowego Teatrologów UAM już 7 maja będzie można spotkać się i porozmawiać z Romeem Castelluccim – kuratorem maltańskiego Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna.

Punktem wyjścia do dyskusji z Romeem Castelluccim, jednym z najważniejszych twórców teatralnych przełomu XX i XXI wieku będzie pokaz nagrania spektaklu BR.#4z cyklu Tragedia Endogonidia (2002-2004) stanowiącego próbę wpisania tragedii greckiej w ramy współczesnego świata. Cykl składał się z 11 epizodów, powstałych w różnych miastach Europy. BR.#4 został zrealizowany w Brukseli, mieście, w którym działa Parlament Europejski, a więc w stolicy europejskiego prawa. Prawo jawi się w spektaklu jako mechanizm podporządkowujący sobie społeczeństwo, funkcjonujący automatycznie, niezależnie od działań pochwyconych w jego tryby ludzi – jak swoista maszyna.

Spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie poprowadzi Dorota Semenowicz – autorka książki To nie jest obraz, poświęconej twórczości Romea Castellucciego; pracowniczka działu literackiego Teatru Narodowego i działu programowego Malta Festival Poznań.

7 maja, godz. 15.30

Collegium Maius, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Sala Teatralna im. Wojciecha Bogusławskiego (wejście od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka).”