Rodzinna karta Guliwera

Karta-duzy

Warszawski Teatr Guliwer wychodzi naprzeciw rodzinom wielodzietnym i wprowadza Rodzinną Kartę Guliwera 3+. Rodzinna Karta Guliwera 3+ jest inicjatywą własną Teatru, której podstawowym celem jest ułatwienie dostępu do sztuki dzieciom z rodzin wielodzietnych.

Karta przeznaczona jest dla rodzin mających na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci. O przyznanie Karty mogą ubiegać się również opiekunowie prawni, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Rodzinną Kartę Guliwera 3+ można otrzymać po złożeniu wypełnionego wniosku i uiszczeniu kwoty w wysokości 5 zł.

Karta uprawnia posiadacza do zakupu biletu do Teatru Guliwer w cenie 5 zł za osobę /cena biletu normalnego to 30 zł/.

U podstaw inicjatywy legło przekonanie, że rodziny wielodzietne borykają się z wieloma trudnościami, także finansowymi. Podejmują też często heroiczny wysiłek, aby wyrównać szanse swoich dzieci w dostępie do dóbr sprzyjających rozwojowi i dobremu wychowaniu. Takim dobrem może być wspólne przeżycie sztuki teatralnej w Teatrze Guliwer i rodzinna rozmowa po spektaklu. To może być także niezapomniane przeżycie dla dzieci i początek ich przygody z magicznym światem teatru.

Szczegóły na stronie Teatru Guliwer

adres: ul. Różana 16, 02-548 Warszawa