Relacja z 8 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port (15-22 listopada 2013)

Relacja z 8 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port (15-22 listopada 2013)

Gazeta festiwalowa „Fora Nova″ z 8 Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

numer 1

numer 2

numer 3

numer 4

numer 5

numer 6