Przewodnik "Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej"

Przewodnik “Nowy Cyrk i sztuka w przestrzeni publicznej”

Przewodnik jest próbą podsumowania ostatniej dekady i zgromadzenia informacji na temat aktualnego krajobrazu polskiego Nowoczesnego Cyrku i sztuki ulicznej. To pierwsza w Polsce publikacja, która podejmuje próbę skatalogowania i opisania artystów/grup/wydarzeń związanych z Nowym Cyrkiem i Sztuką Performatywną w naszym kraju.

Współczesna humanistyka wskazuje na proces przemieszczania się obszarów kultury i sztuki, na odmienne sposoby tworzenia dzieł i uczestniczenia w kulturze. Podejmując próbę uchwycenia ruchomego, niestabilnego przedmiotu badań, badacze sztuk performatywnych wychodzą poza bezpieczne terytorium sztuki. Dokonują rozpoznania dziedzin uważanych za marginalne, ale o niebywałym potencjale kulturotwórczym i artystycznym.

Cyrk – zarówno ten dawny, tradycyjny, jak i tzw. Nowy Cyrk –  to modelowy przykład takiego właśnie umykającego przedmiotu badań, wypartego poza konwencję dyskursu naukowego. Tak jak historia cyrku w Polsce jest wciąż historią „nieopowiedzianą” i „nienapisaną”, tak i współczesne drogi rozwoju sztuki cyrkowej, jak dotąd nie zmieściły się w spektrum postrzegania polskiej krytyki sztuki, czy – szerzej – refleksji humanistycznej.

Tymczasem cyrk (a zwłaszcza nurt tzw. Nowego Cyrku, rozwijający się dynamicznie od lat siedemdziesiątych XX wieku), ma dziś niewiele wspólnego z komercyjną, jałową rozrywką. Współczesny cyrk, który znalazł swoje istotne miejsce w pejzażu kulturowym i społecznym obu Ameryk, Australii, w licznych krajach Europy i Azji, w swojej olbrzymiej różnorodności stał się pełnoprawnym przedmiotem zainteresowań badawczych, m. in. estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki. Artyści cyrkowi realizują wyrazistą misję społeczną, pracują na polu edukacji, wchodzą w relacje z wieloma dziedzinami sztuki, współtworząc np. nowoczesny język artystyczny sztuk performatywnych.

Od dekady tego rodzaju inicjatywy artystyczne i kulturalne trafiają również do Polski. Tym samym pojawia się szansa na dopełnienie panoramy współczesnych praktyk kulturowych.

23-25.07.2014r. z inicjatywy Kejos przy wspołpracy z Warsztatami Kultury, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Miastem Lublin w ramach Carnavalu Sztuk-Mistrzów – odbyła się pierwsza interdyscyplinarna konferencja naukowa “Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej”.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk naukowych, artystycznych i amatorskich związanych Nowym Cyrkiem i Sztuką Plenerową z kraju i zagranicy. Konferencja była początkiem dyskusji o statusie i kondycji Nowego Cyrku i Sztuk Performatywnych w Polsce i na świecie, w kontekście artystycznym, społecznym, kulturowym, historycznym. Udało nam się w jednym miejscu i czasie zgromadzić autorytety artystyczne i naukowe – inicjując wymianę myśli i poglądów, integrując środowisko i promując idee Nowego Cyrku, która w Polsce jest młodą dziedziną sztuki.

Przewodnik przygotowała Marta Kuczyńska (Arta.Ku), performerka, aktorka, żonglerka, reżyserka, producentka i kuratorka artystyczna. Ukończyła PWST (JAMU – Divadelni Fakulta) na wydziale Aktorstwo Komediowe – Klaunada, Teatr Ruchu i Film w Brnie (Czechy) oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice i Krakowską Szkołę Scenariuszową. Od 15 lat występuje i uczestniczy w projektach artystycznych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w tworzeniu i reżyserowaniu grupowych spektakli z dziedziny Nowego Cyrku i teatru ruchu oraz w pracy z przedmiotami na scenie. Współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Kejos The-at-er i współtwórczyni pierwszych w Polsce festiwali teatralno-cyrkowych: Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno-Cyrkowe we Wrocławiu oraz kuratorka Carnavalu Sztuk-Mistrzów w Lublinie. W pracy nad przewodnikiem wspomagana  była przez platformę  artystyczno – badawczą Kejos.

Podstawowym celem Przewodnika jest popularyzacja krajowych artystów, producentów, pedagogów i ich projektów oraz promocja idei Nowego Cyrku i Teatru Plenerowego jako formy sztuki w Polsce.  Zachęcamy do zapoznania się z  przewodnikiem „Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej”.Publikacja została podzielona na pięć, porządkujących informację, działów:

EDUKACJA: zajęcia, projekty socjalne i festiwale dla młodzieży  i dzieci

PROJEKTY ARTYSTYCZNE: kolektywy, artyści indywidualni skupieni w organizacjach jak i grupy nieformalne oraz ich spektakle i pokazy

INSPIROWANE CYRKIEM: projekty podejmowane przez ludzi niekoniecznie uprawiających tę dziedzinę sztuki

AGENCJE ARTYSTYCZNE: inicjatywy działające jako agencje

FESTIWALE: cyrkowe i plenerowe

JAK ZAMÓWIĆ?

PRZEWODNIK jest BEZPŁATNY, zamawiający ponosi jedynie koszt przesyłki i koperty

dystrybucja: http://pro@kejos.org

koszt: kupujący ponosi koszt przesyłki + koperta

dobrowolne datki:

KONTO STOWARZYSZENIA Z DOPISKIEM DAROWIZNA NA PRZEWODNIK

86 1140 2004 0000 3402 7551 1017 M-Bank odd Wrocław

Jeżeli macie Państwo pytania kierujcie je na adres: pro@kejos.org