PROTOKÓŁ JURY XLIX PRZEGLĄDU TEATRÓW MAŁYCH FORM „KONTRAPUNKT 2014” W SZCZECINIE

Jury w składzie: Magda Fertacz (przewodnicząca), Jon Refsdal Moe, Paweł Płoski i Paweł Wodziński, po obejrzeniu 10 spektakli konkursowych postanowiło jednomyślnie przyznać następujące nagrody:

Główną Nagrodę Jury ufundowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
najlepszego spektaklu w wysokości 10 000 złotych dla twórców przedstawienia Caryca  Katarzyna z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w reżyserii Wiktora Rubina, za odwagę mówienia głosem nie nabytym, ale autentycznym.

Nagrodę Magnolii – Nagrodę Miasta Szczecina w wysokości 8 000 złotych dla twórcy i wykonawcy spektaklu Projekt P- Ivo Dimcheva, za polityczną i społeczną niepoprawność, kwestionowanie uwarunkowań i ograniczeń osobistych i kulturowych.

Nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu, w wysokości 5 000 zł dla Tale Dolven, wykonawczyni spektaklu Exit, za poezję, precyzję i ciszę.

Nagrodę Promocyjną im. Kazimierza Krzanowskiego, w wysokości 4 000 zł dla Barbary
Wysockiej i Michała Zadary za koncept i wykonanie spektaklu Chopin bez fortepianu oraz dla Grupy Artystycznej Centrala za podjęcie ryzyka produkcji tego spektaklu.

oraz trzy wyróżnienia po 2 500 złotych:

1. Dla Jolanty Janiczak za tekst Caryca Katarzyna, za nieuleganie dysfunkcji, jaką jest pisanie

sztuk łatwych i przyjemnych.

2. Dla Remigiusza Brzyka, Igi Słupskiej, Szymona Szewczyka za koncepcję wizualną spektaklu

Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł.

3. Dla „Całującej się Pary” z Projektu P Ivo Dimcheva za niewinny gest wolności.

Magda Fertacz

Jon Refsdal Moe

Paweł Płoski

Paweł Wodziński

Szczecin, 12 kwietnia 2014 r.