PROGRAM EDUKACYJNY WROCŁAWSKIEGO TEATRU  PANTOMIMY

PROGRAM EDUKACYJNY WROCŁAWSKIEGO TEATRU PANTOMIMY

Program edukacyjny we Wrocławskim Teatrze Pantomimy prowadzony od 2009 roku jest przyjemnym i nowoczesnym sposobem kształcenia nowego pokolenia artystów związanych z różnymi formami teatru fizycznego, w tym szczególnie z pantomimą zespołową.

Już od 4 lat proponujemy adeptom sztuki mimu różnorodność zajęć warsztatowych, w tym spotkania i wykłady, które w wyczerpujący sposób podejmują problematykę i istotę teatru Henryka Tomaszewskiego. Ideą naszych zajęć jest chęć wykształcenia świadomych odbiorców, uczestników i twórców teatru pantomimy. Różnorodne formy działań edukacyjnych skierowane są do szerokiego grona zainteresowanych, aby każdy znalazł odpowiednią dla siebie formę aktywności i sposób na poznanie pantomimy wrocławskiej – jedynego takiego teatru nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Udział w zajęciach edukacyjnych przy WTP to niepowtarzalna szansa na doświadczenie nowej, niecodziennej sytuacji – perspektywę tworzenia i wyrażania w technice pantomimy.

>> WARSZTATY SZTUKI MIMU

W nowym sezonie artystycznym zajęcia edukacyjne we Wrocławskim Teatrze Pantomimy kontynuują formę Warsztatów Sztuki Mimu. Weekendowe spotkania z pantomimą to cykl intensywnej pracy nad świadomością własnego ciała, ukierunkowany na zapoznanie się z różnymi technikami pantomimy (od mimu czystego do pantomimy zespołowej) oraz konfrontujący uczestników z charakterem pracy w teatrze ruchu.

KIEDY: Najbliższa sesja warsztatowa odbędzie się w dniach 23-25 maja.

KOSZT: 200 zł (trzy dni; łącznie 15 h); 50 zł (jeden blok zajęć z jednym pedagogiem; 3 h)

GDZIE: Wrocławski Teatr Pantomimy, Aleja Dębowa 16

INFO I ZAPISY: Zofia Maziarz, mail

tel. 71/337 21 03