Z perspektywy żaby – wystawa edukacyjna MIASTO ZWIERZĄT

Wystawa przygotowywana we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra i Gazetą Wyborczą przedstawiać będzie dzikie zwierzęta bytujące w Poznaniu.

Ma ona także na celu pokazanie jak z owymi „dzikimi sąsiadami” koegzystować, jak o nie mądrze dbać. Jednym z elementów ekspozycji będą wielkoformatowe fotografie – prace wyłonione w konkursie organizowanym wspólnie z Gazetą Wyborczą a skierowanym do fotografików-amatorów, mieszkańców naszego miasta.

Otwarciu tej interaktywnej ekspozycji towarzyszyć będzie krótki wykład Julii Kończak z Salamandry.
Wystawa będzie też punktem startowym przygotowanej z myślą o najmłodszych gry ‘terenowej’ po zamkowych wnętrzach, której głównym tematem ma być wiedza o zwierzętach a celem – propagowanie szacunku dla nich.

Wystawa edukacyjna MIASTO ZWIERZĄT