Z perspektywy żaby - interdyscyplinarny program realizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 2015r.

Z perspektywy żaby – interdyscyplinarny program realizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 2015r.

Wiele jest sposobów patrzenia na świat, jego kształt i proporcje zależą od punktu odniesienia, kąta pod którym się patrzy, perspektywy… Często zmiana tej perspektywy pozwala ujrzeć otaczającą rzeczywistość w zupełnie innym, nowym świetle. W fotografii, sztukach plastycznych istnieje pojęcie ‘żabiej perspektywy’ – to kadrowanie polegające na ustawieniu obiektywu znacznie poniżej środka rejestrowanego obiektu. Efekt jest częstokroć dość przytłaczający – wszystko staje się o wiele większe, dominujące, wręcz nieprzyjazne. Przygotowując ten projekt przyjęliśmy założenie, iż w taki właśnie sposób zwierzęta mogą widzieć otaczający świat, szczególnie świat ludzi.

Interdyscyplinarny program „Z perspektywy żaby” odbędzie się w CK Zamek w Poznaniu w dwóch blokach: wiosennym i jesiennym. Jego oś stanowi wyłoniony na drodze konkursu, kuratorski program performatywny Anny Królicy, składający się z siedmiu nowatorskich spektakli autorstwa cenionych na świecie twórców – trzech zagranicznych i czterech polskich, z których dwa skierowane są głównie do najmłodszej publiczności.

Niezwykły potencjał programu przygotowanego przez Kuratorkę umożliwiający otwarcie na szeroki wachlarz tematów związanych z problematyką animalistyczną, stał się dla nas inspiracją do stworzenia szerszego projektu, wykraczającego poza teatr i taniec. I tak zagadnienia związane z miejscem/obecnością zwierząt w naszym życiu stały się jednym z ważniejszych focusów Centrum Kultury Zamek w 2015 roku.

Uzupełnieniem dla spektakli będą więc liczne wydarzenia kontekstowe – wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty dla dzieci, wystawa – czerpiące z bogactwa zagadnień raczkującej jeszcze w Polsce, a świetnie rozpowszechnionej w krajach anglosaskich i niemieckojęzycznych, dziedziny nauki jaką są ‘human-animal studies’ stanowiące jeden z filarów posthumanistyki. Studia nad zwierzętami mają bowiem w świecie istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki, u nas ciągle brakuje teoretycznej podbudowy badania problematyki animalistycznej w funkcjonowaniu społeczeństwa i jego kultury, brakuje też zwykłej społecznej świadomości.

Trzy wykłady i jeden panel dyskusyjny (przygotowane przez Kuratorkę) odnoszą się bezpośrednio do obecności zwierząt w tańcu, teatrze i sztuce, pozostałe wydarzenia poszerzają naszą ‘żabią perspektywę’ o zagadnienia bardziej społeczne, tematy zaczerpnięte z codziennego życia, skierowane do szerszego grona odbiorców. Porozmawiamy m.in. o etyce ogrodów zoologicznych i ich miejscu we współczesnym świecie (w Poznaniu mamy aż dwie tego typu placówki), zastanowimy się czy zwierzątka bardziej lubimy czy lubimy zjadać oraz czy wegetarianizm to tylko nowa wrażliwość we współczesnym świecie, poznamy dzikie zwierzaki bytujące w naszym mieście. Nie zabraknie też działań o charakterze społecznym, propagujących ‘słuszne’ idee związane z szeroko pojętym tematem zwierząt żyjących wokół nas. Zaprosimy m.in. na targi żywności wegetariańskiej i wegańskiej połączone z wspólnym śniadaniem przed gmachem CK Zamek, dla najmłodszych przygotujemy grę ‘terenową’ po zamkowych wnętrzach, której głównym tematem będzie wiedza o zwierzętach a celem – propagowanie szacunku dla nich, zorganizujemy akcję ‘pomocową’ dla podopiecznych poznańskiego schroniska dla zwierząt.

Wbrew tradycyjnej opinii taniec współczesny często stawia sobie za cel krytyczne komentowanie otaczającej nas rzeczywistości i praktyk społecznych. Coraz częściej choreografie określają nie tylko abstrakcyjne parametry człowieka poruszającego się w przestrzeni wobec przepływu czasu, ale do najistotniejszego aspektu tańca urasta kontekst-swoista rama, w którą wpisuje się działania i wypowiedzi performerów. Dzięki tak przedefiniowanej wizji tańca, razem z antropologami i filozofami rozważającymi o miejscu zwierząt w naszej rzeczywistości, podążają choreografowie. Ostatnimi czasy nabrzmiewa potrzeba podniesienia raz jeszcze kwestii zwierząt, która pojawia się coraz częściej w coraz prężniej rozwijanych animal studies, między innymi stawiając sobie za cel uwzględnienie innej niż ludzka perspektywy patrzenia na świat i rozumienia go. Raz jeszcze zastanowienia się nad tzw. animal question, czyli postawienia sobie pytania o miejsce zwierząt w świecie, relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, zdefiniowania sobie zwierzęcia na nowo” –

Anna Królica, kuratorka części performatywnej programu „Z perspektywy żaby”,

krytyczka, historyczka i kuratorka tańca. Ostatnio wydała książkę „Pokolenie solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą” (Cricoteka, Kraków 2013). Autorka pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce – „Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (Tarnów, 2011). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Realizuje również projekty kuratorskie: „Maszynę choreograficzną” w Cricotece (od 2013r), „Z perspektywy żaby” w Centrum Kultury „Zamek” (2015), „Goodbye Superman! (wraz z E. Makohon, P. Łyskawa, Kraków 2015), „Portrety. Kobiety w polskiej choreografii” (2014), „Archiwum Ciała” w poznańskim Centrum Kultury „Zamek” (2013); w 2011 roku programowała festiwal „Kalejdoskop” w Białymstoku i do dziś jest związana z festiwalem. Działała w jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 i 2012 roku. Była przewodniczącą pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2011-2014. W 2010 roku pełniła funkcję głównego koordynatora merytorycznego I Kongresu Tańca w Warszawie. Wraz z Witoldem Mrozkiem założyła specjalistyczny portal o tańcu współczesnym, www.nowytaniec.pl, działający w latach 2006-2011.

_____________________________________________________________________________________________________

spektakl WHAT THEY ARE INSTEAD OF?” Jared Gradinger & Angela Schubot (Niemcy)

sobota, 7.03.2015r., g. 20.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 15 zł (ulgowe) I 20 zł (normalne)

Jak możemy koegzystować? Powiedzenie “ja” zmienia innego w byt obcy. Czy bliskość, zażyłość, może objąć swym zakresem inność’, aby stworzyć coś w rodzaju wspólnego istnienia? Jeśli nasze istnienie sięga poza granice cielesnej powłoki, czy może objawić śladową obecność wielorakich egzystencji, symbiozy osiągniętej przez przynależność?

Jak blisko potrafimy być? Co dzieje się z nadwyżką bliskości? Ile z naszej fizycznej tożsamości w końcu pozostanie? Ile bagażu ego mogę wyeliminować, a ile jest mi potrzebne?

Angela Schubot i Jared Grandinger poznali się gdy oboje tańczyli dla Constanzy Macras. Ich dziewięcioletnia już współpraca sceniczna opiera się na pytaniach o granice współistnienia i wspólnego bytu. Ich spektakle to zazwyczaj bardzo intymne duety. W „What they are instead of?” („Czym są zamiast?”) artyści poszukują bezwarunkowej wspólnoty, łączności istnienia ale także próbują doszukać się w ludzkiej naturze jakości, zachowań uważanych zazwyczaj za zwierzęce. Bezrefleksyjne pozwolenie sobie na reakcje instynktowne, związane z potrzebą przetrwania, oparte na popędach, pokazują intymną relację w kontekście fizycznej obecności, poza kontekstem intelektualnym. W tym spektaklu ciała tancerzy są nakierowanie na działanie ‘instynktowne’.

What they are instead of?” docenione zostało przez jury na Niemieckiej Platformie Tańca.

Duet Jareda Gradingera i Angeli Schubot w „What they are instead of?” wybrałam do tego programu ze względu na temat intymności. Choreografowie stawiają pytanie o granice cielesności. Mnie z kolei interesuje pytanie o język i postrzeganie pewnego typu intymności jako instynktownej, dzikiej, nieokiełzanej, a dalej pewien rodzaj opisu, który kieruje nas w stronę tego, co określamy jako „zwierzęca natura”. Czym jest zwierzęca natura rozumiana przez człowieka. Czy to sposób bycia oparty na instynkcie, popędach? To spektakl najmniej oczywisty w kontekście tego programu, bo w gruncie rzeczy mówiący wiele o relacji ludzkiej, ale uruchamiający najwięcej skojarzeń i stawiający mnóstwo pytań, kiedy będziemy chcieli wstawić go w kontekst zwierzęcy” – wyjaśnia Anna Królica, kuratorka performatywnej części programu „Z perspektywy żaby”.

idea i wykonanie: Jared Gradinger i Angela Schubot
reżyseria świateł: Andreas Harder
współpraca: Lisa Densem, Sigal Zouk
produkcja: Jared Gradinger und Angela Schubot/ Two Fish
koprodukcja: Les Grandes Traversées, Bordeaux, Haus der Kulturen der Welt , Berlin und Schwelle7, Berlin
współpraca: Pictoplasma

Rzadko widuje się teatr, który opłaca się tak bardzo. ‘What they are intrad of?’ podejmuje się desperackiego poszukiwania luki, która okaże się drogą do utraconego raju” – Leipziger Volkszeitung, 10.05.2010

Czapki z głów przed tym radykalnym eksperymentem […] Jednocześnie dezorientuje, bawi, jest liryczny i daje do myślenia” – Weser Kurier, 11 maja 2009

Angela Schubot i Jared Gradinger z Berlina niosą emocje i czyste uniesienie. (…) Rytmicznie hiperwentylując, nie ustają w akcie kopulacji w najbardziej niesamowitych pozycjach, dopóki nie doprowadzą utrwalonych estetyk i języka ruchu do absurdu” – Badische Zeitung, 16.01.2010

Dwa ciała, zwarte ze sobą, splecione w objęciach – stoją, oddychają z trudem, rzężą, dyszą. W trakcie 50 minut przechodzą przez wszystkie możliwe pozy i pozycje w studium ruchu zatytułowanym „What They are Instead of”: stoją, siedzą, leżą, klęczą, kulą się na podłodzie, wpleceni w siebie wzajemnie, jakby oddychali tymi samymi płucami. Ich ruch zdaje się być kierowany zdalnie lub przez jakieś zewnętrzne siły, poruszają się razem, obok siebie, na sobie, nad sobą, pod, i przez siebie. Ich ciała, ocierają się, uderzają w siebie, zwierają się w uścisku. Ich wysilone oddechy ewokują erotyzm i czułość, ukrytą przemoc i niewątpliwy komizm; ich zespolenie powoduje wyczerpanie. Ciało w sposób oczywisty składa się tkanki i krwi, potu, łez i innych wydzielin – to nie wytwór kultury ale zjawisko natury. Piękno, forma, elegancja nie są kryteriami, które mają tu coś do powiedzenia. Zamiast tego, widzimy antytezę tego, do czego taniec zazwyczaj aspiruje – by oderwać się od ziemi, unieść się wzwyż, ponad brud, brzydotę ciał, zwierzęcość. Podczas gdy taniec klasyczny jest próbą zapomnienia czy wyjścia poza swoje fizyczne uwikłanie, Schubot i Gradinger kładą nacisk na ten właśnie fizyczny pierwiastek. Ich wyczerpanie poprzez sztukę zmierza do uwypuklenia fizycznej konstytucji tancerza. Pod koniec, ich fizyczne znużenie staje się udziałem publiczności – wtedy zdajemy sobie sprawę z wielkości i siły duetu, któremu udaje się doprowadzić do internalizacji tych doznań przez widza” – Tagesspiegel/Berlin, 06.03.2010

Dobywany z trudem oddech powoduje kompletne wyczerpanie – nie tylko wykonawców ale również publiczności.

Z pełną świadomością, że to, co czynią jest aktem scenicznym, Schubot i Gradinger pokazują, że ciało nie jest tylko produktem kultury ale i naturalnym zjawiskiem. To właśnie to mamy zobaczyć a przede wszystkim czuć. Duet tancerzy, któremu starcza wyłącznie obecność dwóch wykonawców na scenie, zmusza publiczność by posłusznie dzielili sztuczne znużenie generowane w trakcie spektaklu – tym samym dowodząc jego upajającej, poruszającej siły i energii” – Tanzraum Berlin, 5-6/2010

Prezentację spektaklu poprzedzi wykład:

”WPROWADZENIE DO ANIMAL STUDIES” – dr Anna Barcz

sobota, 7.03.2015r., g. 18.00, Hol Balkonowy CK Zamek, wstęp wolny

dr Anna Barcz – Instytut Badań Literackich PAN, kierowniczka grantu finansowanego przez NCN “Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce”, organizatorka (wraz z Dorotą Łagodzką) międzynarodowej konferencji naukowej „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?” (12-14.03.2014, Warszawa). Podczas wykładu nasz gość wyjaśni podstawowe pojęcia z dziedziny animal studies i posthumanizmu.

Jaki jest świat tygrysa? A jaki jest świat z perspektywy żaby? Co tu jest fikcją, a co rzeczywistością?
Moim zadaniem będzie opowiedzieć Państwu, czym zajmują się współczesne studia nad zwierzętami. Wydaje mi się, że ma to związek ze sztuką – czy szerzej rozumianą kulturą, w której pojawiła się określona potrzeba dowiedzenia się czegoś więcej o zwierzętach, wykraczająca daleko poza lekcje biologii czy język zoologii. Stąd obfitość prac artystycznych i tekstów literacko-filozoficznych, które tropią zwierzęta w celach czysto poznawczych, starając się oddać ich zwierzęcy innobyt, albo coś z ich świata przypominającego szczelną monadę (bez okien i drzwi), a do tego potrzebna jest praca wyobraźni. Paradoksalnie, mimo odrębności światów zwierzęcych, najwięcej dzieje się na poziomie afektów i emocji. To one rządzą relacjami ludzi i zwierząt polegających na wzajemnym zbliżaniu się i oddalaniu.
Na wykładzie zaprezentowane zostaną wybrane przykłady wprowadzające i ilustrujące kluczowe idee i przewartościowania w naszym ludzkim sposobie myślenia o zwierzętach.
Nie-ludzie, postludzie, pozaludzie, zwierzęta (w ludziach), antyludzie, nie-miłośnicy zwierząt, niemiłosierni wobec zwierząt, a także nadwrażliwi arcyludzkie –
– wszyscy tacy inni i obcy mile widziani!!!” – dr Anna Barcz

_____________________________________________________________________________________________________

spektakl KARMI GO” – chor. Iza Szostak

środa, 8.04.2015r., g. 19.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

Inspiracją dla projektu Izy Szostak był bijący ongiś rekordy popularności filmik zamieszczony na Youtube, pokazujący naszego rodaka na Florydzie dokarmiającego aligatora. Performens nie jest jednak kalką filmu ani rekonstrukcją zdarzenia. W filmie, kura jest pożywieniem dla aligatora, w spektaklu jest żywa, a aligator to pasywna pluszowa zabawka. Szostak ubrana w biały, przezroczysty, ochronny strój upodabnia się do kury, zaczyna jak ona się zachowywać i poruszać. Czy to tylko naśladownictwo czy może dialog? Artystka zadaje też pytania o podmiotowość, przedmiotowość i sprawczości zwierząt, mówi o relacji człowiek- zwierzę.
Osoby zaniepokojone o los kury pragniemy uspokoić – zwierzę pochodzi z zaprzyjaźnionego z artystką gospodarstwa, z którego przed spektaklem jest przez nią przywożone, by po nim trafić z powrotem na własną grzędę.

Iza Szostak w solo „Karmi go” prowadzi swoisty dialog ruchowy z żywą, poruszającą się na scenie kurą, próbując również naśladować jej działania i obecność na scenie. Tym razem występująca na scenie żywa kura jest pokazana przewrotnie jako potencjalny drapieżnik, który może zaatakować nawet (pluszowego) aligatora” – opowiada Anna Królica, kuratorka performatywnej części programu „Z perspektywy żaby”.

choreografia i wykonanie: Iza Szostak
muzyka i wykonanie: Kuba Słomowski

Po spektaklu zapraszamy na panel dyskusyjny:

„JAK WYGLĄDA SPÓR O ZWIERZĘTA W TAŃCU?” – uczestnicy: Anna Duda, Julia Hoczyk, Anna Królica, Mateusz Szymanówka, Rafał Urbacki

środa, 8.04.2015r., ok. g. 19.45, Sala Wielka CK Zamek, wstęp wolny
_____________________________________________________________________________________________________

spektakl „KARNAWAŁ ZWIERZĄT” w chor. Karoliny Garbacik, Białostocki Teatr Lalek

czwartek, 16.04.2015r., g. 18.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Jeden z najpopularniejszych utworów muzycznych – fantazja zoologiczna Camille’a Saint-Saensa stał się dla choreografki kanwą do pełnego humoru przedstawienia dla dzieci połączonego ze współczesną inspiracją grą „Angry Birds”. Wspólna produkcja BTL z DanceOFFnią ilustruje niezwykle popularne tematy muzyczne. Każda z miniatur „Karnawału zwierząt” ukazuje innych bohaterów: osły, żółwie, słonie, łabędzie… Są one jednak tylko pretekstem do pokazania ludzkich słabości, wartości i relacji. Spektakl pozwoli młodym widzom zachwycić się muzyką, a w tańcu i zabawie odkryć cały wachlarz zachowań i emocji, którymi kieruje się człowiek.

choreografia i reżyseria: Karolina Garbacik

scenografka: Marika Wojciechowska

produkcja: Charles Camille Saint-Saëns

koprodukcja: Białostocki Teatr Lalek i Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

obsada: Patrycja Kozłowska (Klaudia Nierodzik), Anna Łaskarzewska, Izabela Maria Wilczewska, Adam Bartoszewicz, Tomasz Graczyk, Michał Jarmoszuk, Mateusz Smaczny

Mamy tu króla lwa, który bardziej przypomina tresera w cyrku, wzbudzające entuzjazm stado kur, czy genialnie sportretowane żółwie. Choreografia tej miniatury doskonale oddaje ducha współczesności. Ciągłą rywalizację, podglądactwo mediów i fascynację widzów takimi widowiskami. Udane i pomysłowe rekwizyty to zaś dowód poczucia humoru Mariki Wojciechowskiej. No i do tego dochodzą aktorzy. Młodzi, zgrabni, dynamiczni i bardzo lubiący swoją pracę. To przedstawienie bez słów dla widzów od lat 5 do 105!” – Jerzy Doroszkiewicz, Kurier Poranny, 2.07.2014

Dzień wcześniej zapraszamy na wykład:

„ZooBOWIĄZANIE – MIEJSCE OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH” – prof. Andrzej Elżanowski

środa, 15.04.2015r., g.18.00, Scena Nowa CK Zamek, wstęp wolny

Profesor Andrzej Elżanowski jest pracownikiem Muzeum i Instytut Zoologii PAN, przewodniczącym Sekcji Dobrostanu Zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. A także wegetarianinem. Podczas wykładu nasz Gość mówić będzie o etyce ogrodów zoologicznych, o zasadności istnienia tego typu placówek i ich roli w dzisiejszym świecie.

Ogrody zoologiczne i zasady ich funkcjonowania są przedmiotem powracających, żywych dyskusji, które przybrały na sile po ubiegłorocznych ‘zdarzeniach’ w zoo w Kopenhadze. A i jedna z dwóch poznańskich placówek (a właściwie – mieszkające w niej osły) przysporzyła niedawno tematu do licznych dysput, na szczęście w wymiarze mniej drastycznym, bardziej humorystycznym.

_____________________________________________________________________________________________

spektakl „WIELORYB”, chor. Tatiana Kamieniecka

piątek, 8.05.2015r., g. 19.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

Spektakl narodził się z inspiracji osobą jurodiwego, rosyjskiej wersji świętego głupca, uosabiającego ekscentryka, szaleńca z bez statusu, rodziny, pieniędzy, pozycji i bez… wstydu. Solo Kamienieckiej to swoisty akt dekonstrukcji granicznych doświadczeń cielesnych i próba zbliżenia do tego, co ukryte, nieznane i niedotykalne w ludzkim zachowaniu i ciele. Żywot świętego rozpięty między fizjologią a metafizyką doświadczania uosabiał pragnienie ucieczki od wszelkiej jednorodności i oczywistości istnienia. Podążając tropem jurodiwego, który poprzez praktykę ascezy doprowadził swoje ciało do stanu „bezcielesności”, tancerka w swoim działaniu podejmuje próbę stworzenia eksperymentu ruchowego, który prowadzi do wyzwalania różnych rodzajów energii i odmiennych stanów obecności. Artystka stworzyła postać dziwną, szaloną, której ciało nie porusza się i nie reaguje ‘po ludzku’. Tytułowy wieloryb jest pretekstem czy też raczej punktem odniesienia, konsekwentnie prowadzoną linią interpretacyjną – jako przykład nieznanego, niedotykalnego w ludzkim zachowaniu i ciele. 

To kolejny spektakl, w którym pojawia się negocjacja pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce. Choreografka inspiruje się fizycznością jurodiwego (figury dobrze znanej w prawosławiu) – postrzega go i sytuuje pomiędzy boskością a szaleństwem, by ostatecznie wpisać w ramę zwierzęcą. Nazywa spektakl „Wieloryb”. Prawdopodobnie nawiązuje do tradycji biblijnej, odnoszącej się do przemiany wewnętrznej proroka Jonasza. Wspomniana przemiana nastąpiła podczas podróży w brzuchu wieloryba. Ta trzydniowa podróż stała się czasem spotkania się ze swoimi myślami, spotkania ze sobą. Wieloryb traktowany jest jako symbol ciemnych pragnień ludzkich oraz prób samodoskonalenia. Mamy w spektaklu zestawiony konglomerat kilku tradycji, w których choreografka splata cielesność, zwierzęcość, duchowość oraz szaleństwo, próbując w inny sposób zbudować system odniesień pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co zwierzęce” – opowiada Anna Królica, kuratorka performatywnej części programu „Z perspektywy żaby”.

choreografia i wykonanie: Tatiana Kamieniecka

współpraca artystyczna: Arkadi Zaides

muzyka: Joanna Duda i Paweł Osicki

zrealizowano we współpracy z Klubem Żak w ramach rezydencja/premiera 2011

Po spektaklu zapraszamy na wykład:

FRANCUSKIE IMAGINARIUM – O MOTYWACH ZWIERZĘCYCH W TAŃCU WSPÓŁCZESNYM– dr Joanna Szymajda

piątek, 8.05.2015r., ok. g. 19.45, Sala Wielka CK Zamek, wstęp wolny

Motywy zwierzęce mogą istnieć w tańcu na dwa główne sposoby – jako ewokowany element spektaklu bądź jako wektor filozofii myślenia ciała. Przykładami obu tych perspektyw zajmiemy się podczas wykładu, pozostając w kręgu twórców francuskich a także belgijskich. Od wyobrażonych sylfid i fauna po fantastyczne imaginarium Decoulfé, polityczne łabędzie u Robin Orlin czy kanarki i motyle u Jana Fabre’a. Na przykładach konkretnych dzieł zastanowimy się nad funkcją w spektaklu tego, co pochodzi ze świata zwierząt, analizując zarazem szeroką paletę możliwości, jakie ten świat przed
choreografami otwiera.
Joanna Szymajda – z-ca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca. Doktor nauk humanistycznych, pracę doktorską „Estetyka współczesnego tańca europejskiego po 1990” obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu teatrologii i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Université Lyon II. Autorka tekstów naukowych i krytycznych o tańcu współczesnym, pacowała również jako kuratorka projektów tanecznych,
np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.

_____________________________________________________________________________________________________

panel dyskusyjny:

WEGETARIANIZM – NOWA WRAŻLIWOŚĆ W BOGATYM ŚWIECIE?” – uczestnicy: prof. Jan Hartman, prof. Przemysław Czapliński, prowadzenie: dr Krzysztof Hoffmann

sobota, 30.05.2015r., g. 14.00, Sala Pod Zegarem CK Zamek, wstęp wolny

Dyskusję poprzedzą targi żywności wegetariańskiej i wegańskiej połączone ze spotkaniem z dietetykiem oraz wspólnym śniadaniem (czy też raczej – z uwagi na porę – drugim śniadaniem) przed gmachem CK Zamek.

_____________________________________________________________________________________________________

wystawa edukacyjna

MIASTO ZWIERZĄT”

wrzesień 2015, Hol Wielki CK Zamek, wstęp wolny

Wystawa przygotowywana we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra przedstawia będzie dzikie zwierzęta bytujące w Poznaniu. Ma ona także na celu pokazanie jak z owymi ‘dzikimi sąsiadami’ można koegzystować, jak o nie mądrze dbać. Otwarciu tej interaktywnej ekspozycji towarzyszyć będzie krótki wykład Julii Kończak z Salamandry.

Wystawa będzie też punktem startowym przygotowanej z myślą o najmłodszych gry ‘terenowej’ po zamkowych wnętrzach, której głównym tematem ma być wiedza o zwierzętach a celem – propagowanie szacunku dla nich.

_____________________________________________________________________________________________________

spektakl „ABECEDARIUM BESTRIARIUM” – Antonia Baehr (Niemcy)

sobota, 19.09.2015r., g. 20.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Abecedarium Bestiarium” opowiada o wymarłych gatunkach zwierząt, a opowieść ta snuje się według alfabetycznego klucza: D to ptak dodo, T to tygrys tasmański, S krowa morska odkryta przez Stellera…. itd., itd. Niczym w XVI-wiecznych perskich miniaturach, portrety zwierzęce Baehr są imitacją poezji, nie natury. Ten rodzaj poetyckiej mimikry ukazywany jest przez nią w metaforach zwierzęcych, przy czym jedno podobieństwo ujawnia się w innych, jedno oblicze odbija się w lustrze innego; niezliczone metafory zwierzęce zostają unaocznione przez kolejne metafory; to sala pełna luster.

Baehr (nazwisko to pochodzi od niedźwiedzia berlińskiego – jak wyznaje w spektaklu artystka) prezentuje niewygodne korespondencje i trzęsie kategoriami opozycyjnymi: człowiek/zwierzę, mężczyzna/kobieta, żywy/martwy. Dziwne połączenia i rozłączenia zostają wprawione w ruch, granice się zacierają. Transgresja w wykonaniu Antonii Baehr to żartobliwy i niekończący się akt odsłaniania i zakrywania. Im bardziej artystka rozbiera się na scenie, tym bardziej zdaje się przywdziewać maskę kolejnego wymarłego zwierzęcia, w spektaklu skór, w którym oczy stają się sutkami a sutki oczami. Skóra Antonii Baehr jest częścią scenicznego kostiumu, uwypuklając twarze liter, zapisów i innych rzeczy poprzez zapośredniczoną zabawę i stosunek; otwiera obszary pożądania wykraczającego poza kategorie płci.

Spaktakl „Abecedarium Bestriarium” Antonii Baehr został uznany przez niemieckich specjalistów w zakresie tańca za jeden z najciekawszych, wyprodukowanych w Niemczech w latach 2012-2014; prezentowany był na Niemieckiej Platformie Tańca.

Antonia Baehr w „Abecedarium Bestiarium” przypomina o gatunkach zwierząt, które wyginęły na przełomie wieków. Jej celem nie jest tylko nostalgiczna refleksja o świecie, którego już nie ma, który odszedł, ale przede wszystkim intelektualny komentarz o tym, że obecność tych zwierząt była związana z konkretnym porządkiem świata i stylem bycia. Zwierzęta stanowiły swoiste symbole epoki, pewnej jakości życia, struktury społecznej. Opowieść o zwierzętach okazuje się także pretekstem, aby przypomnieć i opowiedzieć o kilku bliskich jej osobach” – wyjaśnia Anna Królica, kuratorka performatywnej części programu „Z perspektywy żaby”.

koncepcja i produkcja oraz wykonanie: Antonia Baehr
współpraca artystyczna: Valérie Castan
światło: – Sylvie Garot, Luc Jenny
dźwięk: Manuel Coursin, Eric Yvelin, Carola Caggiano

kostiumy: Patty Eggerickx, Steffi Weismann, Pauline Boudry & Renate Lorenz, Werner Hirsch

nagrania video: Angela Anderson

produkcja: Alexandra Wellensiek
produkcja: make up productions (Berlin).
koprodukcja: Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon – w ramach projektu Jardin d’Europe, przy wsparciu Komisji Europejskiej i ]domaines[ (Montpellier), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), Kunstenfestivaldesarts (Bruksela), PACT Zollverein (Essen), steirischer herbst (Graz), Tanzquartier (Wiedeń), Les Subsistances (Lyon).

Ten projekt jest współprodukowany przez NXTSTP, przy wsparciu w ramach Programu Kultura Unii Europejskiej

_____________________________________________________________________________________________________

rozmowa

RELIGIA A ZWIERZĘTA” – z udziałem m.in. Olgi Tokarczuk

środa, 14.10.2015r., godz. 18.00, Sala Wielka CK Zamek, wstęp wolny

Olga Tokarczuk to jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek, autorka thrillera ekologicznego „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (polemika z poglądem, iż zwierzęta to istoty podrzędne, pozbawione duszy) oraz zbioru esejów „Moment niedźwiedzia” (analiza jak religia i filozofia kształtowały postawy wobec zwierząt). I to właśnie ten drugi wątek stanie się przedmiotem naszej dyskusji.

_____________________________________________________________________________________________________

spektakl “ANIMAL DANCES” – Martin Nachbar (Niemcy)

sobota, 17.10.2015r., g. 20.00, Sala Wielka CK Zamek, bilety: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Jakiego rodzaju związki i odniesienia istnieją pomiędzy ludźmi a innymi stworzeniami? Czy potrafimy zachowywać się, myśleć i czuć jak zwierzęta? W swoim przedstawieniu Martin Nachbar i jego zespół podchodzą do człowieka jako do fizycznego bytu istniejącego wśród niezliczonych innych fizycznych istnień, badając możliwości animalistycznego pojmowania i interpretacji.

Tancerze stawiają pytania: jak my, zwierzęta miejskie XXI wieku, odnosimy się do innych zwierząt – kota domowego, który leży nam na kolanach mrucząc, myszy harcujących w szopie, krowy, której 100 gramów leży na naszym talerzu, drapieżnika uwiecznionego na fotografii – pamiątce z safari… Nachbar ukazuje nasze relacje ze zwierzętami poprzez taniec – analizuje możliwości ruchu, odczuwania emocji i myślenia jak zwierzęta. Spektakl składa się z czterech odmiennych, choć powiązanych części.

Martin Nachbar wraz z grupą tancerzy w spektaklu „Animal dances” próbuje ucieleśniać ruch zwierząt, ale ich nie naśladuje. To najbardziej fizyczny spektakl, który zdradza ludzki sposób patrzenia i widzenia motoryki zwierząt” – mówi Anna Królica, kuratorka performatywnej części programu „Z perspektywy żaby”.

choreografia: Martin Nachbar we współpracy z tancerzami

taniec: Jule Flierl, Coralie Meinguet, Benjamin Pohlig, Noha Ramadan, Jochen Roller

muzyka: Boris Hauf

światło: Bruno Pocheron

kostiumy: Marion Montel

dramaturgia: Jeroen Peeters

asystent: Moritz Frischkorn

współpraca Dance & Choreography – Katie Vickers

produkcja: Martin Nachbar and Sophiensaele Berlin, w kooperacji z UP TO NATURE and Dock 11/Eden i przy wsparciu: Andrea von Braun Stiftung, HKF Berlin, Kunststiftung NRW

Tancerze nie przedstawiają zwierząt lecz uobecniają ciała wyobrażone… W ten sposób, kreują zwierzęta, które istnieją wyłącznie w teatrze. A co ze sceną? I czy przypadkiem dosłowne odczytanie przez widza nie przypomina czasem zabójczego spojrzenia bazyliszka? Z jakim hybrydowym zoo możemy zetknąć się dziś w teatrze?” – Jeroen Peeters (krytyk, dramaturg, performer)