Nowesztuki.pl zapraszają do współpracy

logo_nowe_sztuki

Założony przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży www.nowesztuki.pl niedawno skończył siedem lat. Ósmy rok funkcjonowania rozpoczynamy zaproszeniem do współredagowania tego unikalnego serwisu.

Drodzy Internauci, miłośnicy teatru dla młodych widzów, autorzy sztuk!

Piszcie do nas o wydarzeniach związanych z najnowszą dramaturgią, o konkursach, konferencjach, festiwalach i przeglądach. Informujcie o premierach i losach sztuk opisanych w tym katalogu, przekazujcie recenzje i omówienia spektakli, których powstanie inspirowały utwory zamieszczone w serwisie nowesztuki.pl. Czekamy również na wiadomości o autorach, ich aktywności pisarskiej, sukcesach, udziale w życiu literackim i teatralnym, na wywiady.

Otwieramy możliwość wypowiedzi tym bywalcom strony, którzy mają zacięcie polemiczne. Nie zgadzacie się z opiniami i ocenami zawartymi w cytowanych przez nas w „aktualnościach” recenzjach, macie własne zdanie i przemyślenia – piszcie! Będziemy chętnie takie sporne głosy – zarówno widzów spektakli jak i autorów sztuk – publikować.

Strona www.nowesztuki.pl nie jest jedynie zbiorem kart opisujących utwory dramatyczne ostatnich lat. Obok faktograficznej może pełnić także funkcję komentującą, być dyskusyjnym forum. Bowiem spieranie się, wymiana poglądów, zgłaszanie nowych pomysłów sieje twórczy niepokój i przyczynia się do rozwoju.  Zachęcamy gorąco do spotykania się na naszym wspólnotowym, dramatopisarskim terytorium.

Serwis ten – obok inicjatora i gospodarza z ramienia CSD w Poznaniu, Zbigniewa Rudzińskiego – budował przez pierwsze lata doktorant poznańskiej polonistyki Wojciech Hamerski. Potem Barbara Małecka, absolwentka UAM.  Od lutego 2013 współprowadzi go kończąca właśnie teatrologiczne studia na tej samej uczelni Izabella Beata Nowacka. Karty katalogowe zbioru liczącego prawie 500 sztuk,  220 autorów –  przygotowali głównie studenci i absolwenci UAM: poloniści oraz kulturoznawcy (niektórzy,  m.in. Malina Prześluga, Marta Jagniewska,  później zaczęli pisać udane dramaty). W gronie autorów opracowujących karty są także miłośnicy dramaturgii związani m.in. z Agencją ADIT, scenami lalkowymi i szkołami teatralnymi.

Katalog od momentu jego powstania współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowanie serwisem z roku na rok rośnie. Jesteśmy przekonani, że udział internautów w jego kreowaniu uczyni www.nowesztuki.pl bogatszymi i ciekawszymi.

Jeszcze raz zapraszamy!

Izabella Beata Nowacka  inowacka@csdpoznan.pl

Zbigniew Rudziński  zrudzinski@csdpoznan.pl