Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka

Drodzy Przyjaciele!

Szanowni Goście!

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, to uznany i ceniony w kraju i za granicą przegląd małych form teatralnych, odbywający się mieście, które ma swoją bogatą kartę historii, zawsze było przyjazne artystom, a festiwal promieniował na całe miasto i był dumą i znakiem tego miejsca. Wyrażam nadzieję, że tegoroczna edycja festiwalu będzie spotkaniem ze sztuką na najwyższym poziomie artystycznym, a atmosfera festiwalowa wypełni Łomżę.

Ambicją tegorocznej edycji festiwalu jest poszukiwanie interesujących zjawisk w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej – artystycznych wydarzeń w teatrze formy z kraju i zagranicy, konfrontowanie ich z nowoczesnymi i tradycyjnymi środkami wyrazu artystycznego, poszukiwanie nowych rozwiązań scenicznych oraz budowanie dialogu partnerstwa między publicznością i twórcami. Wieloletnia historia festiwalu, to efekt konsekwentnego wybierania interesującego zbioru wydarzeń artystycznych z ponad 40 krajów.

Festiwal stwarza możliwość promocji, poszerzenia myśli teatralnej i rozwijania partnerstwa

kulturalnego. Motywem przewodnim 28 edycji będzie “Teatr nie ma granic”, czyli współistnienie różnych kultur, indywidualności, przełamywanie tabu estetycznych.

W programie konkursowym tegorocznej Walizki znalazło się 15 spektakli z kraju i zagranicy wyłonionych ze 110 zgłoszeń. Program obejmuje widowiska zrealizowane w różnorodnych technikach teatralnych, konwencjach, gatunkach teatralnych. Festiwal nie ogranicza się do spektakli dla dzieci, gdyż w większości jest to teatr dla dorosłego widza. Chcemy pokazać spektakle, które są ważne artystycznie, autentyczne, przemawiają do widza współczesnym językiem sztuki i nowoczesną interpretacją sceniczną.

Bogaty jest również off festiwal, który z reguły ma za zadanie spotkania publiczności z twórcami w otwartych przestrzeniach miejskich.

Festiwal ma rangę konkursu, a nagrody ufundowali m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Łomży, Starosta Powiatu Ziemskiego.

Życzę wszystkim twórcom i zespołom teatralnym udanych prezentacji i aby tegoroczny festiwal spełnił Wasze oczekiwania. Widzom życzę wielu wrażeń, wzruszeń i radości z kontaktu ze sztuką i twórcami. Instytucjom i sponsorom dziękuję za życzliwość i pomoc w realizacji festiwalu.

Dyrektor Festiwalu

Jarosław Antoniuk

Program – Walizka 2015

plakatB1_walizka2015