LUB/LAB – Teatr/Edukacja/Praktyka

LUB/LAB to nowe miejsce na mapie Warszawy poświęcone edukacji teatralnej. Stowarzyszenie Pedagogów Teatru i Stowarzyszenie Sztuka Nowa wynajęły od władz Dzielnicy Praga Południe lokal przy ul. Lubelskiej 30/32 w dawnej serwerowni straży miejskiej. Przestrzeń wymaga remontu.

LUB/LAB to miejsce łączące pedagogów i twórców, promujące teatr jako narzędzie zmiany społecznej, edukacji, dialogu społecznego.

LUB/LAB otwiera się na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Wówczas zostaną uruchomione cykle zajęć przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. To miejsce dla rodziców, którzy chcą spędzić kreatywnie czas ze swoimi dzieciakami, młodych ludzi, którzy chcą uczyć się improwizacji teatralnej, pracować nas świadomością ciała, rozwijać zdolności aktorskie, ale też dla osób starszych, by mogły rozmawiać o współczesnym teatrze i konfrontować się z nim.

Chcemy wspólnie stworzyć miejsce, w którym spotykają się ludzie, dla których teatr jest interesującym medium” – mówi Dawid Żakowski ze Stowarzyszenia Sztuka Nowa.

Współpracowaliśmy z wieloma teatrami w całej Polsce. Wśród członków Stowarzyszenia są edukatorzy m.in. z Teatru Powszechnego, Teatru Lalek Guliwer, czy TR Warszawa. Mamy doświadczenie, którym chcemy się dzielić z pedagogami teatru pracującymi w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych, a także z nauczycielami  w szkołach” – dodaje Magdalena Szpak, prezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Inicjatywa potrzebuje wsparcia! Poprzez portal crowdfundingowy Polak Potrafi.pl (polakpotrafi.pl), można wpłacić pieniądze na rozwój miejsca. Zebrane środki organizacje przeznaczą na remont oraz wyposażenie LUB/LABu.

Zbiórka trwa do 29 marca 2015 roku

Szczegółowe informacje: www.facebook.com/lubielublab

PLANOWANE WARSZTATY

Ostry Dyżur Teatralny – weekendowy cykl warsztatów dla nauczycieli, podczas którego pedagodzy i zapoznają się z podstawami metod pedagogiki teatralnej, pomocne w pracy z młodzieżą.

NieLETNI krytycy spotkania dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach projektu dzieci oglądają wybrane spektakle teatralne, które przy wsparciu pedagogów teatru rozkodowują i budują na ich podstawie własne wypowiedzi twórcze.

Teatralna Grupa Gimnazjalna – spotkania teatralne młodzieży, które kończą się pokazem spektaklu. Praca odbywa się metodami pedagogiki teatru.

Warsztaty teatralne „W poszukiwaniu tożsamości” – warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich z dzielnicy Praga Południe, podczas których młodzi ludzie będą się zastanawiać, czym jest społeczeństwo obywatelskie i jaki jest związek kultury polskiej z europejską.

Grupa teatru fizycznego dla dorosłych zajęcia dla osób, które chcą zadbać o rozwój artystyczny i fizyczny, pogłębić wiedzę praktyczną na temat teatru fizycznego.

Seniorzy w LUB/LABIEperformatywne spotkania dla osób starszych, które mają potrzebę działania w grupie teatralnej i chcą zmierzyć się z korzystającym z wielu odniesień językiem współczesnym teatru.

Podaj dalej innowacyjny projekt teatralnej edukacji kulturalnej realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Sztuka Nowa i Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, dający możliwość spotkania się grup młodzieżowych (15-19 lat) uczestniczących w stałych zajęciach teatralnych.

Taneczne zanurzenia warsztaty dla młodzieży i dorosłych prowadzone techniką tańca Kontakt & Improwizacja.

Poranne treningi aktorskie spotkania dla aktorów, performerów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury – osób, które pracują z ciałem i dla których działania fizyczne są narzędziem w codziennej pracy.

Forum Pedagogów Teatru – spotkania edukatorów teatralnych z całej Polski, pracujących w teatrach instytucjonalnych, domach kultury, szkołach czy organizacjach pozarządowych. Forum jest okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami, dobrymi praktykami i konkretnymi metodami warsztatowymi.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Stowarzyszenie promuje ideę pedagogiki teatru, realizując jej założenia w praktyce. Organizacja buduje na różne sposoby przestrzeń współpracy pomiędzy artystami a widownią, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów i szkół. Wspiera artystów teatru pracujących z amatorami, nauczycieli prowadzących grupy teatralne. Stowarzyszenie powstało w 2010 roku, wyłaniając się z projektu TISZ ANEX, zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Zrealizowane projekty:

  • Teatr.CTRL+V” – warsztaty do spektakli dla nauczycieli i gimnazjalistów w małych miejscowościach

  • Teatralne Spięcie” – budowanie współpracy między teatrami a lokalnymi szkołami zrealizowane w 10 teatrach w kraju

  • Ja jestem ja” – produkcja spektaklu Teatru 21 i warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnych oraz pedagogów przedszkolnych

SPT współpracuje m.in. z: TR Warszawa, Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich”.

www.pedagodzyteatru.org

Stowarzyszenie Sztuka  Nowa

Stowarzyszenia wspiera wartościowe działania i zjawiska artystyczne w Polsce i za granicą – przedsięwzięcia na najwyższym poziomie, które kreują nowe jakości w sztuce i inicjują dialog społeczny. W ramach działalności Stowarzyszenia kontynuowane są badania nad techniką aktorską teatru fizycznego – młodzi artyści eksperymentują z nowymi mediami, tworzą nowatorskie choreografie czy wykorzystują różnorodne techniki pracy z ciałem. Stowarzyszenie realizuje również szeroką działalność edukacyjną – m.in. w poprzez warsztaty i projekty badawcze prowadzone w kraju i za granicą takie jak “W poszukiwaniu tożsamości”, “PODAJ DALEJ”, “Gdyby to była moja ulica”.

Stowarzyszenie zostało założone w 2007 roku. Jego inicjatorem i liderem jest Dawid Żakowski.

Stowarzyszenie współpracuje m.in. z: Muzeum Historii Żydów Polskich, Instytutem im. Jerzego  Grotowskiego, Centre MJC La Paillette/Théâtre z Rennes, The Working Party z Berlina, Centre of Performing Arts MITOS z Cypru.

www.sztukanowa.pl