Lato w Teatrze CKN Teatr Szwalnia w Łodzi – zdjęcia z pokazu

fot. Piotr Tołłoczko

Teatralia Łódź

Internetowy Magazyn „Teatralia”, Dodatek do numeru 66/2013