Laboratorium Ruchu ESK 2016 – „Niech (NIE) sczezną artyści. Exchange”

Laboratorium Ruchu ESK 2016 – „Niech (NIE) sczezną artyści. Exchange” odnosi się do relacji artysta – instytucja, kurator – społeczeństwo. Wychodząc od tego swoistego rozpoznania twórcy docierają do zagadnień i tematów współczesnych, tworząc przestrzeń przyjazną twórcom, platformę do dyskutowania i prezentowania własnej sztuki.

Jednym z głównych priorytetów projektu jest stworzenie warunków dla platformy performatywnych działań artystów z Polski i Austrii, ich kreatywnej współpracy polegającej na wymianie poglądów, doświadczeń i dzielenia się umiejętnościami tak w formie artystycznej (pokazy spektakli), jak i mniej formalnej aktywności – umożliwiając uczestnikom nawiązanie kontaktów z przedstawicielami świata sztuki. Programowi performatywnemu będzie towarzyszył program kontekstowy (warsztaty/spotkania/dyskusje dotyczące min: sytuacji artystów, relacji: twórca a instytucja, regulacji prawnych , produkcji). Twórcy będą szukać odpowiedzi na pytanie: czy sztuka jako narzędzie poznawczo-krytyczne wypełnia swoje zadanie?

Podsumowaniem programu w 2016 roku będzie spotkanie z  Liquid Loft.  Austriacka grupa performatywna ciesząca się światowym uznaniem. Założona w 2005 roku przez choreografa i tancerza Chrisa Haringa wspólnie z muzykiem Andreasem Bergerem, tancerką Stephanie Cumming, dramaturgiem Thomasem Jelinkiem i artystką konceptualną Katheriną Zakravsky. Zespół zaprezentuje we Wrocławiu spektakl ,, Talking Head”, odbędą się dwudniowe warsztaty z artystami i  spotkanie przybliżające twórczość Liquid Loft, które poprowadzi Roma Hurey, kuratorka projektu

Artyści z Austrii  zaproszeni do udziału w projekcie w 2016 roku:  Tanz Company Gervasi/ Elio Gervasi,  Yukie Koji, Tobias M. Draeger, Leonie Wahl,  Radek Hewelt, Filip Szatarski, cieLaroque/Helene Weinzierl, Paweł Duduś, Dante Murillo, Laura Eva Meuris.

Program realizowany min: we współpracy z ESK 2016, Instytutem Muzyki i Tańca, Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Ambasadą Meksyku.

Kurator Laboratorium Ruchu ESK 2016 – Adam Kamiński
Zespół kuratorski projektu: Niech (NIE) sczezną artyści. Exchange – Anna Królica, Roma Hurey, Adam Kamiński

Koordynacja działań w CIA – Ewa Staroń

Współorganizator programu:  Narodowe Forum Muzyki

http://www.wroclaw2016.pl/laboratorium-ruchu-esk-2016