Laboratorium… ciąg dalszy. 5.09. – Projekt niemożliwy Piny Bausch: uobecnić wspomnienie

Wykład  poświęcony twórczości Piny Bausch, ocierający się   o utopijne marzenie  dotknięcia istoty pracy twórczej artysty, który w centrum swoich poszukiwań stawia proces wspominania. W kolejnych spektaklach Pina Bausch na różne sposoby odkrywa i dotyka przeszłości. Wykładowi będą towarzyszyły prezentacje filmów dokumentalnych i spektakli. Poprowadzi go Anna Królica.

Anna Królica –  krytyczka, historyczka i teoretyczka tańca, kuratorka. Ukończyła teatrologię oraz rusycystykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie przygotowuje doktorat na temat pamięci i ciała w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora i Tanztheater Wuppertal Piny Bausch. Prezeska Fundacji PERFORMA, współzałożycielka i redaktorka portalu Nowotaniec opiniotwórczego serwisu o tańcu współczesnym funkcjonującego od 2006 roku. Była członkinią Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca 2008. Od 2011 roku jest przewodniczącą Rady Programowej ds. Tańca Instytutu Muzyki i Tańca. Sprawowała także funkcję koordynatorki ds. merytorycznych I Kongresu Tańca w 2011 roku. W roku 2012 ponownie jest w jurorskim gronie Polskiej Platformy Tańca. Prowadzi autorskie zajęcia o tańcu teatralnym na Uniwersytecie Jagiellońskim – wcześniej w Katedrze Teatru i Katedrze Dramatu, obecnie w Instytucie Kultury. Publikuje w „Teatrze”, „Didaskaliach” oraz portalach www.dwutygodnik.com . Prowadzi również działalnoś ć popularyzatorską: autorka licznych tekstów towarzyszących wydanej przez Agorę kolekcji DVD „Balet i Taniec”; organizatorka warsztatów krytycznych, wykładów, a także – dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwszego konkursu na pracę dyplomową o tańcu teatralnym. Jest autorką pierwszej książki o najnowszej historii tańca współczesnego w Polsce „ Sztuka do odkrycia. Szkice o polskim tańcu” (Tarnów, 2011)

 

Data: 05.09.2013

Godz: 17.00

Miejsce: sala kinowa

Biuro Festiwalowe  IMPART 2016
ul. Mazowiecka 17,

50-412 Wrocław