27.04. – OPERA// REMIX w komunie // warszawa

KOMUNA// WARSZAWA zaprasza 27 kwietnia 2013 (sobota, g. 19) na happening inaugurujący cykl operowy OPERA// REMIX, którego kuratorem jest Michał Libera. Na początek nieformalna grupa artystyczno-naukowa Grupa ETC zremiksuje Opery napisane przez artystów związanych z Fluxusem: Operę Emmetta Williamsa, Operę Sextronique Nam June Paika oraz Operę Erica Andersena.

„Wyczerpanie wszystkich istniejących możliwości”. Słowa dotyczące utworu „O sztuce oraz sposobach usidlenia kierownika działu w celu upomnienia się o podwyżkę” Georges’a Pereca są także najbardziej elegancką definicją opery. Jest ona „wszystkimi istniejącymi możliwościami” – muzyką i teatrem, i filmem, i architekturą, i literaturą, i tańcem, i sztukami wizualnymi, i kpiną z podziałów między dyscyplinami sztuki. I to „i” właśnie decyduje o tym, że w zdaniu Bernarda Magné najważniejsze jest pierwsze słowo – „wyczerpanie” – i jego semantyczna dwuznaczność: nie potrzeba nic więcej niż „wszystko”, aby mieć nadmiar. Ponad wszystko historia opery to historia docierania do granicy wszystkiego i wyczerpania, które temu towarzyszy. Przepełnienie, zbytek, zbędność, zepsucie. Rozwiązłość, której nie można podołać.

„Wyczerpanie” jest najważniejszym słowem w serii czterech remiksów, które w roku 2013 będą miały swoje premiery w KOMUNIE// WARSZAWA – mówi Michał Libera, kurator cyklu OPERA// REMIX. FLUXUS to jedna z najciekawszych rzeczy, jakie przydarzyły się światowej kulturze po roku 1945. Cały czas trwają spory o to, czym był, a także czy istnieje dzisiaj. Przyjmijmy, że była to sieć artystów, antyartystów, poetów, muzyków oraz różnych dziwaków – rodzaj wywrotowej (anty)artystycznej międzynarodówki skupionej pod wspólnym szyldem przez George’a Maciunasa – litewskiego emigranta, komunisty, autora słowa Fluxus.

Twórcy związani z Fluxusem działali we wszystkich dostępnych mediach, tworzyli też nowe. Łączyli muzykę, sztuki wizualne i literaturę. Poszerzali granice działalności artystycznej, dążąc do zatarcia granicy pomiędzy sztuką a życiem. Opera – uznawana w latach 60. za skrajnie konserwatywną, przestarzałą i wyczerpaną formę dzieła muzycznego – została przez nich rozłożona na drobne części, zdekonstruowana, rozmontowana. I nigdy nie była już taka sama.

W trakcie remixu Grupa ETC zaprezentuje równocześnie interpretacje trzech utworów: Opery Emmetta Williamsa, Opery Erica Andersena oraz Opery Sextronique Nam June Paika, zlikwiduje tradycyjnie rozumianą widownię i w radykalnie zmienionej genderowo wersji wykona skandalizujący utwór Paika Young Penis Symphony.

Wywrotowy aspekt działań Fluxusowców prowokował sprzeciw. W 1990 roku Williams napisał w swej autobiografii, że zna tylko pięć wykonań swej Opery, z czego trzy doprowadziły do aktów przemocy. W 1965 roku Charlotte Moorman została aresztowana podczas pierwszej próby wykonania obrazoburczej Opery Sextronique Paika. Historia Fluxusowych oper to historia prowokacji oraz przerwanych wykonań, w których kluczową rolę odgrywają podpalone pulpity, moralna hipokryzja oraz zdjęcie zakrwawionego Josepha Beuysa. W naszym remiksie chcieliśmy odnieść się do owych przerwanych oraz niebyłych wykonań” – mówi członek Grupy ETC, Antek Michnik.

Kolejne premiery w ramach cyklu operowego OPERA// REMIX to remix Joanny Halszki Sokołowskiejopery Roberta Ashleya W Sarze, Menckenie, Chrystusie i Beethovenie byli mężczyźni i były kobiety na podstawie poematu Johna Bartona Wolgamota, remix grupy Woody Alien sztuki radiowej Georges’a Pereca O sztuce oraz sposobach usidlenia kierownika działu w celu upomnienia się o podwyżkę oraz remix Dominika Karskiego tekstu literackiego Italo Calvino Szybkość.

KOMUNA// WARSZAWA (ul. Lubelska 30/32, Warszawa)
27 kwietnia 2013 (sobota), g. 19:00
Strona internetowa
dojazd z Centrum tramwajami linii 7, 8, 22 i autobusem 517
(przystanek al. Zieleniecka)
lub kolejką SKM (stacja Warszawa Wschodnia).
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Marzena Izenberg, marzenaizenberg@gmail.com, 509 918 590