Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza  Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2014

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2014

Klub ŻAK w Gdańsku ogłasza Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2014 na solo z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego (contemporary dance / Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2014 (dawniej: BALTIC MOVEMENT CONTEST) odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca. Konkurs skierowany jest do artystów-tancerzy z krajów europejskich i ma na celu wspieranie oraz promocję tańca współczesnego w Europie.

W Konkursie mogą uczestniczyć tancerze tańca współczesnego (contemporary dance / contemporary ballet) z krajów europejskich, o udokumentowanym dorobku artystycznym lub dyplomowani tancerze posiadający obywatelstwo kraju europejskiego. Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2012 a 31 marca 2014 r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 31 marca 2014 r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

Preselekcja i finałowa część Konkursu SOLO DANCE CONTEST 2014 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca 2014 w terminie 6 – 8.06.2014 r. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 12 tancerzy. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola.

Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 (lub 3) osobowe międzynarodowe jury. Jury dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do jury Klub Żak zaprosił osobistości artystyczne, kuratorów festiwali tanecznych oraz ekspertów w dziedzinie tańca współczesnego. Skład jury zostanie przedstawiony do dnia 14 lutego 2014 na stronie internetowej. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii. W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda – 3.000 Euro, II nagroda – 2.000 Euro i contemporary ballet).

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i plan oświetlenia scenicznego znajdują się na stronie. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie zapytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres mailowy. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej Gdańskiego Festiwalu Tańca.