II edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dla młodych krytyków

Rozpoczęła się druga edycja Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na recenzję teatralną dla młodych krytyków. Prace opublikowane po zakończeniu pierwszej edycji w prasie, internecie lub innych mediach elektronicznych będzie można nadsyłać do 31 marca tego roku. W konkursie uczestniczyć mogą recenzenci, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Każdy z uczestników zgłasza trzy swoje prace wraz z niezbędnymi informacjami, jakie zawiera dołączona do regulaminu metryczka recenzji.

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza

ul. Bema 26, 81-381 Gdynia

z dopiskiem na kopercie:

Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego

Fundatorem Nagrody jest Prezydent miasta Gdyni, który jest również – wraz z Polską Sekcją AICT inicjatorem jej ustanowienia.

Na stronie internetowej polskiej Sekcji:

www.aict.art. pl

pojawiła się specjalna zakładka: Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego, w której znajduje się aktualny Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (zgłoszeniem i metryczka recenzji).

W zakładce publikować będziemy aktualne informacje dotyczące konkursu, jego przebiegu, a potem rozstrzygnięcia. Zapraszamy do udziału w konkursie i jego aktywnego promowania

Zarząd Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/ AICT)

Warszawa, 30 stycznia 2015

Regulamin

Zgłoszenie

Metryczka