Fotorelacja z 33. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze

Fotorelacja z 33. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze

Dzień pierwszy 33. MFTU:

ANTAGON theater AKTion, Ginkgo (Niemcy)

Dzień drugi 33. MFTU:

KLAUN AZIZ GUAL, De Risa En Risa (Meksyk)

LES FILLES FÖLLEN AND BARBARA WYSOCZAŃSKA, Thank You For Dancing (Hiszpania/Polska)

Dzień drugi 33. MFTU:

TEATR NOVOGO FRONTA, Zero (Czechy)

Dzień trzeci 33. MFTU:

THEATER RUE PIETONNE, Les Bustes (Francja)

Przeczytaj relację z festiwalu autorstwa Karoliny Wycisk

33. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, 3-5 lipca 2015 r.

Fot. Bartosz Kliszczyk, Teatralia
Internetowy Magazyn "Teatralia" numer 144/2015