Forum Maski: 29-30 listopada/ 4-7 grudnia

Forum Maski: 29-30 listopada/ 4-7 grudnia

Forum MASKI: Wolność! Równość! Braterstwo!

29–30 listopada 2014; 4–7 grudnia 2014

W 2014 roku, w miejsce odbywającego się nieprzerwanie od 17 lat Festiwalu Maski – proponujemy nową, bardziej interdyscyplinarna formułę wydarzenia. Poprzez teatr, spotkania, wykłady, prezentacje filmów oraz warsztaty praktyczne chcemy poddać pod dyskusję współczesny sens i dzisiejsze znaczenie haseł Rewolucji Francuskiej oraz ich wkład w budowanie tożsamości nowoczesnej Europy.

Forum MASKI 2014

Forum MASKI-program 2014

Wolność. Równość. Braterstwo. Wspomnienie o Europie”

polsko-niemiecko-francuski spektakl wg “Śmierci Dantona” Georga Büchnera.

Trójnarodowy projekt teatralny powstał po to, aby zbadać korzenie europejskiej kultury poprzez analizę różnic, podobieństw i stereotypów charakteryzujących europejskie narody.

Równość! Wolność! Braterstwo! – przywołując główne hasła Rewolucji Francuskiej, kolebki europejskiej wolności, rozważamy pytanie na jakim europejskim fundamencie kulturowym może zaistnieć i przetrwać, nawet w czasach kryzysu ekonomicznego, europejska tożsamość, po to by rozwinąć i wzmocnić ideę Unii Europejskiej.

Podstawowym celem projektu jest poszukiwanie korzeni wspólnej europejskiej cywilizacji. Przywołując Rewolucję Francuską, która zapoczątkowała współczesny, europejski ruch wolnościowy i społeczny oraz jej motto „wolność, równość, braterstwo” chcemy znaleźć odpowiedź w jakiej sferze kulturowej istnieje dziś pojęcie jedności i solidarności. Jakie wartości jednoczą Europę. Partnerzy projektu diagnozują pojęcia Rewolucji Francuskiej w kontekście własnej historii. Francja zajmuje się pojęciem wolności, Niemcy pojęciem równości, Polska pojęciem braterstwa.

Spektakl teatralny zawiera trzy artystyczne wypowiedzi. Ich estetyczna różnorodność odzwierciedla specyfikę narodową twórców i staje się przez to syntezą europejskich tradycji teatralnych.

Premiera odbyła się 17 października 2013 w Gross Gerau, w 200 rocznicę urodzin Georga Büchnera. Spektakle prezentowane były później w StaatsTheater w Darmstadt oraz w regionie Bordeaux we Francji.

Polską część projektu zrealizowano przy współpracy Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spektakl jest częścią projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu: Kultura 2013