Finał "Maszyny choreograficznej" i "Balet koparyczny" Izy Szostak

Finał “Maszyny choreograficznej” i “Balet koparyczny” Izy Szostak

W niedzielę 8 listopada o godz. 19.00 zapraszamy na finał trzeciej edycji „Maszyny choreograficznej. Schlemmer. Analogie”. Podczas tegorocznej „Maszyny choreograficznej” premierą „Baletu koparycznego” Izy Szostak zamykamy poszukiwania powiązań pomiędzy nową choreografią a twórczością Oskara Schlemmera i Tadeusza Kantora.

W swoim najnowszym projekcie Iza Szostak bierze na warsztat Schlemmerowski „Balet Triadyczny” i przekłada go na język maszyn budowlanych. Artystkę interesuje władza człowieka nad maszyną i maszyny nad człowiekiem. Jednocześnie przedmiotem jej obserwacji są ciała tancerzy ubrane w specyficzne kostiumy operatorów koparek, które odstają od ciała własną motoryką (trójwymiarowe i przeskalowane) i których „założenie” na siebie wymusza konkretny sposób zachowania i poruszania się tancerzy. Mechanika koparki służy artystce do ponownego przyjrzenia się ruchowi człowieka, maszyna staje się hybrydą i przedłużeniem ciała tancerza. Znika podział na ciało i obiekt, koparki wykonują konkretną choreografię. Powstaje taniec na dwie maszyny / praca wizualna / koncert muzyczny / częściowa rekonstrukcja „Baletu Triadycznego”.
Ważną częścią przygotowania projektu było odbycie przez artystów szkolenia na operatorów koparek. Proces poznawania motoryki ruchu maszyny i zdobywania nowych umiejętności (uruchamianie, sterowanie, manewrowanie) wyraźnie wydobył zależność człowieka i przedmiotu.
Po spektaklu zapraszamy na dyskusję „Sztuka bez performera? Miejsce i ranga obiektów, maszyn i marionet w praktyce scenicznej” z udziałem choreografki Izy Szostak, Katarzyny Lemańskiej, Katarzyny Słobody, Mateusza Szymanówki, Karoliny Wycisk i kuratorki projektu Anny Królicy.
Chcemy podjąć rozmowę o tym, jakie miejsce zajmują dziś obiekty, marionetki i maszyny w praktyce choreograficznej. Czy intuicja i poszukiwania Schlemmera są bliskie współczesnym choreografom? Jak można wciąż czerpać z archiwum idei Schlemmera i Kantora?

Koncept /choreografia / wykonanie: Iza Szostak
Współpraca choreograficzna / wykonanie: Paweł Sakowicz
Dramaturgia: Anka Herbut
Przestrzeń: Łukasz Kwietniewski
Muzyka: Kuba Słomkowski
Kurator: Anna Królica
Koordynator produkcji : Dominik Skrzypkowski
Produkcja: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Koprodukcja: Ciało/Umysł, Fundacja Burdąg

Partner: Bergerat – Monnoyeur

„Balet koparyczny” odbędzie się wyjątkowo na ul. Romanowicza 4, w budynkach dawnych zakładów Unitra. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję i zamknięcie projektu do Balu na ul. Ślusarska 5.

„Maszyna choreograficzna”
Kuratorka: Anna Królica
Cricoteka
Bilety: 15 zł, 20 zł.