Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje - kilka uwag przed festiwalem

Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje – kilka uwag przed festiwalem

Do Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje zostało jeszcze kilka miesięcy – w tym roku odbędzie się on w listopadzie – ale na konferencji prasowej zorganizowanej 27 lutego 2014 roku w Centrum Kultury Katowice mogliśmy poznać szczegóły związane z kształtem tegorocznej edycji. Edycji, dodajmy, szczególnej, ponieważ pierwszej pod kierunkiem nowego dyrektora artystycznego – Katarzyny Janowskiej.

Konferencja poświęcona została przede wszystkim zmianom, które zajdą w strukturze festiwalu. Nowa dyrektor artystyczna podkreśliła, że są one wprowadzane w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny – festiwal był i nadal będzie imprezą dedykowaną sztuce reżyserii teatralnej. Najpoważniejsza zmiana będzie dotyczyła zniesienia ograniczenia wiekowego reżyserów walczących o główną nagrodę festiwalu – Laur Konrada. W tegorocznym konkursie będą mogli wziąć więc udział wszyscy reżyserzy, a także laureaci poprzednich edycji. Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie poziom artystyczny oceniany przez komisję selekcyjną powołaną w składzie: Katarzyna Janowska, Wojciech Majcherek, Roman Pawłowski. W związku z przesunięciem nacisku na jakość prezentowanych przedstawień, z regulaminu usunięty został punkt dotyczący obowiązkowego zaproszenia przynajmniej jednego spektaklu z regionu śląskiego. Nowa dyrektor festiwalu podkreśliła, że komisja nadal będzie zwracała szczególną uwagę na to, co w minionym roku działo się na śląskiej scenie teatralnej. Zauważyła jednak, że obowiązkowy wybór przedstawienia ze Śląska nierzadko powodował trudności i przyczyniał się czasami do obniżenia poziomu festiwalu.

Od tego roku festiwal staje się także imprezą tematyczną, a hasłem najbliższej edycji będzie „wolność”. Katarzyna Janowska wyjaśniła, że z motywem współgra nowy termin festiwalu, czyli 8-15 listopada. Wolność ma być tutaj rozumiana w dwojaki sposób: z jednej strony wpisanie się w coroczną dyskusję z okazji obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości, z drugiej dotyczyć będzie wolności i swobody artystycznej. Festiwal zostanie rozpoczęty debatą, transmitowaną przez ogólnopolską telewizję i poświęconą tej tematyce.

W programie zaprezentowanych zostanie pięć spektakli konkursowych i dwa spektakle mistrzowskie. Festiwal nie będzie jednak ograniczony do jednego tygodnia – ma trwać cały rok za sprawą programu Interpretacje 360, czyli cyklu prapremierowych spektakli Teatru Telewizji prezentowanych co miesiąc (od lutego do października).

Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Interpretacje będą otwierały się na świat – w tym roku wśród jurorów będzie Johnatan Mills, dyrektor festiwalu teatralnego w Edynburgu, a jedno z przedstawień mistrzowskich będzie pochodziło z zagranicy. Współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza przyczynić się ma do promocji wydarzenia także wśród zagranicznych mediów i krytyków teatralnych.

Weronika Murek, Teatralia Śląsk
Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 95/2014

XVI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje

Katowice 2014

Konferencja prasowa: 27.022014, Centrum Kultury Katowice