Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014

Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu organizuje Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014. Szkolne zespoły teatralne z terenu miasta Radomia oraz powiatu radomskiego zaprezentują spektakle w dniu 9 kwietnia 2014 roku.

Współorganizatorem Festiwalu jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Głównym celem Festiwalu jest inspirowanie młodzieży do poszukiwań twórczych oraz rozwijania kreatywności, wyobraźni, zainteresowań i talentów, konfrontacja artystycznych dokonań szkolnych zespołów teatralnych, wymiana doświadczeń dotyczących różnych rodzajów wypowiedzi teatralnej, promocja młodych talentów i integracja środowiska lokalnego.

Festiwal Małych Form Teatralnych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów z terenu miasta Radomia oraz powiatu radomskiego. Ma formę konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie i zaprezentowanie przedstawienia teatralnego na dowolny temat i w dowolnej formie, trwającego ok. 30 minut.

Nagrodą dla wszystkich zespołów teatralnych jest wystawienie spektaklu podczas Festiwalu na Scenie Kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w dniu 9 kwietnia 2014 roku.

Przy ocenie spektakli Jury weźmie pod uwagę: dobór repertuaru (oryginalność, wartość artystyczną), adaptację tekstu, reżyserię, umiejętności sceniczne aktorów, oprawę muzyczną, scenografię oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury przyzna nagrody dla zespołów teatralnych za najlepsze przedstawienie oraz nagrody dla najlepszego aktora.

Nagrodami dla laureatów Festiwalu są: udział w warsztatach teatralnych, bilety na spektakl w Teatrze oraz inne nagrody. Wszystkie zespoły teatralne i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

Festiwal Małych Form Teatralnych Radom 2014 organizowany jest w ramach międzynarodowego projektu badawczego „CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”. Projekt CENTRES jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). W polskich szkołach projekt jest przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności od września 2013 do czerwca 2014 roku. Zadaniem grup uczniowskich

jest przygotowanie wydarzenia związanego z branżą kreatywną, która mogłaby mieć szerszy zakres lokalny niż tylko szkoła. Celem projektu CENTRES jest wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów, powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość, praktyczne przejście przez proces: od pomysłu do jego realizacji. Projekt CENTRES w Polsce patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Patronat Honorowy nad Festiwalem Małych Form Teatralnych sprawują Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Zbigniew Rybka, dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Partnerami Festiwalu są III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu oraz Bank Zachodni WBK S.A.

Patronat Medialny objęli Platforma Kultury Narodowe Centrum Kultury, Teatralia, Echo Dnia, Teraz Radom oraz Radio Plus Radom.

Autorem i koordynatorem projektu jest Anna Prokop – tel. 660-698-154, e-mail

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 26-600 Radom, ul. Traugutta 44, tel/fax: (48)362-36-64, e-mail

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są na stronie internetowej.