„DIDASKALIA”  ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W V EDYCJI WARSZTATÓW KRYTYKI TEATRALNEJ

„DIDASKALIA” ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W V EDYCJI WARSZTATÓW KRYTYKI TEATRALNEJ

Warsztaty są skierowane do studentów kierunków humanistycznych. Zadaniem uczestników będzie śledzenie polskiego życia teatralnego oraz pisanie recenzji ze spektakli premierowych w sezonie 2016/2017.

Każdy tekst zostanie zredagowany i skomentowany przez zespół redakcyjny oraz umieszczony na stronie internetowej „Didaskaliów”. Rezultatem może być nawiązanie stałej współpracy.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (zawierających imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz nazwę uczelni) wraz z recenzją wybranego spektaklu (o objętości maksymalnie 7 tysięcy znaków) do 23 września 2016 roku na adres: warsztaty.didaskalia@gmail.com. Wyniki rekrutacji ogłosimy w internecie w połowie października.