CIAŁO/RUCH/GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY.Międzynarodowe warsztaty Teatru CHOREA 1-7 lipca 2013

CIAŁO/RUCH/GŁOS – AKTOR WIELOWYMIAROWY.Międzynarodowe warsztaty Teatru CHOREA 1-7 lipca 2013

Termin warsztatów: Warsztaty odbywać się będą codziennie od 1 do 7 lipca 2013, w godzinach: 10:00-18:00, z przerwą obiadową.

Grupa docelowa: Warsztay skierowane są do profesjonalnych aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem.

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrować się będą na uruchamianiu “organiczności” aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztat skupiać się będzie również na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą – aktorem zbiorowym.

W metodzie pracy CHOREI obecne są dwa główne wyznaczniki: intensywność i ryzyko – zarówno fizyczne jak i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników oraz stworzenia dynamicznego twórczego spotkania i autentycznego artystycznego wydarzenia.

Program warsztatów CHOREI:

Praca z ciałem:

-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca

-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności

-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie

-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji

-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

Praca z głosem:

-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem

-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych

-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami

-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami

-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

Praca z rytmem:

-praca z rytmami nieparzystymi

-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy

-wypracwywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu

-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

Koszt warsztów: 300 Euro

Płatność: do 15 czerwca

 

Koszt podróży, wyżywienia i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Na miejscu oferujemy kawę, herbatę, wodę i przekąski.

Warsztaty będą odbywać się w języku angielskim.

 

Zgłoszenia: chorea.warsztaty@gmail.com

Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie CV.

 

Teatr CHOREA

ul. Tymienieckiego 3

90-365 Łódź, Polska

+48 506 103 207

strona internetowa