Ciało w działaniu (Dance Moves Cities)

Jakie jest znaczenie scen inicjalnych i finalnych widowisk teatralnych? Czy każdy spektakl rzeczywiście musi mieć swój początek i koniec? A może powinien zaczynać się in medias res i in medias res kończyć? Z odwiecznymi pytaniami o ramy kompozycyjne dzieła zmierzyli się uczestnicy laboratorium choreograficznego prowadzonego przez Phillippe’a Blancharda, francuskiego choreografa i tancerza, założyciela grupy ADEKWHAT.

Dance Moves Cities, obok takich projektów jak #Stalker czy 100% Kraków, akcentuje silny związek tegorocznej edycji Krakowskich Reminiscencji Teatralnych z określoną przestrzenią miejską i jej mieszkańcami. Uczestnicy przedsięwzięcia, wyłonieni z lokalnego środowiska artystycznego, ale niemający za sobą profesjonalnego debiutu choreograficznego, skoncentrowali się na podstawowych komponentach przedstawień teatralno-tanecznych i w oparciu o dyskusje toczące się podczas dwutygodniowych warsztatów przygotowali prezentację stanowiącą próbę odpowiedzi na nurtujące problemy.

Forma instalacji, wybrana przez adeptów choreografii, nie umożliwiła stworzenia spójnego widowiska, ale pozwoliła poruszyć różnorodne kwestie związane ze strukturą i kompozycją przedstawienia. Podstawowe pytanie – o początek i koniec – twórcy poszerzyli o zagadnienie relacji pomiędzy artystą a widzem. Wprowadzenie płynności granic między poszczególnymi fragmentami, brak jednoznacznych sygnałów kończących kolejne części, a także zmienność przestrzeni scenicznej miały na celu aktywizację odbiorcy i nadanie mu prawa do częściowego określania ram kompozycyjnych spektaklu. W centrum zainteresowania artystów znalazło się ludzkie ciało w działaniu (lub w braku działania), wpisane w konkretną przestrzeń. Kolejne sekwencje, złożone z powtarzających się ruchów, gestów i wypowiedzi, podkreślają powtarzalność i schematyczność codziennych zachowań i sytuacji. Poruszone tematy, zarysowane jedynie w sposób szkicowy, stanowią wstęp do szerszych rozważań.

Instalacja zaprezentowana na krakowskim festiwalu jest pierwszą z trzech przewidzianych części przedsięwzięcia. Finał edukacyjno-artystycznego projektu odbędzie się w Rydze w 2014 roku w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury.

Agnieszka Sosnowska, Teatralia Kraków
Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 73/2013

38. Krakowskie Reminiscencje Teatralne (16–20 października 2013)

Dance Moves Cities

inicjatorki projektu: Anna Lewanowicz, Linda Di Pietro, Laura Stašāne

choreografia i koncepcja: Philippe Blanchard

kurator projektu: Dominika Knapik