Cecylia Pierzchała

Cecylia Pierzchała – absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2011). Odbijała się i odbija od różnych instytucji (m.in. Teatr Nowy w Krakowie, Fundacja Theatrum Gedanense, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, portal internetowy Książę i Żebrak, pismo kulturalne Fragile), pisząc, redagując, adiustując, składając lub wykonując inne powierzone jej zadania. Obecnie odbija się od Bydgoszczy. Lubi to, do czego w danej chwili posiada najmniejszy dostęp.