“Animacja latem” – warsztaty teatralne w Poznaniu

karta-rodziny-duzej,2003Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Animacji w Poznaniu.

„Animacja latem” – warsztaty teatralne  1.07. – 6.07. 2013 r. /bezpłatne/

Miejsce –  Teatr Animacji.

Tel. 61 853 69 64

Dla dzieci w wieku 6-11 lat

Edukacja teatralna dzieci i młodzieży jest jednym z zasadniczych działań statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Animacji.  Warsztaty letnie organizowane są z myślą o dzieciach i młodzieży z rodzin wielodzietnych, pozostających w czasie wakacji w mieście. Do nich skierowana jest oferta ciekawie i twórczo spędzanego czasu wolnego.

Pora wakacyjna jest optymalnym okresem do uzupełnienia braków edukacyjnych tej grupy , zapewnieniem jej wartościowej rozrywki – zabawy poprzez teatr i twórczo spędzonego wolnego czasu. Artystyczna praca, działania wychowawcze i edukacyjne gwarantują rozwój tej grupy odbiorców. Wysoki standard projektu, osiągnięty dzięki dofinansowaniu, interesująca realizacja programu warsztatów to nieodzowny warunek do osiągnięcia prawidłowych wyników całego zadania.

Warsztaty letnie propagują formę aktywnego, twórczego sposobu spędzenia wolnego czasu w mieście Poznaniu wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk ubogich. Program warsztatów jest propozycją edukacji teatralnej dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia podstawowych pojęć z zakresu kultury żywego słowa, interpretacji tekstu, scenografii, oprawy muzycznej i ruchu scenicznego.

W  trakcie 6 dni zajęć warsztatowych; uczestnicy w każdym dniu będą mieli okazję do zwiedzenia teatru od kulis, wizyty w Galerii Lalek i Scenografii, udziału w zajęciach warsztatowych z zakresu kultury żywego słowa, interpretacji tekstu, działań plastycznych  („Galeria Obrazów” – tworzenie przestrzennych rysunków), muzycznych i  ruchu scenicznego, konstruowanie etiud teatralnych na podstawie wierszy Juliana Tuwima (rok 2013 rokiem poety).

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Teatru Animacji z zespołu artystycznego, działu marketingu i działu technicznego.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO POSIADACZY KARTY RODZINY DUŻEJ