Anna Kołodziejska

Anna Kołodziejska – rocznik 1983. Polonistka, autorka recenzji i artykułów krytycznoliterackich. Bez literatury, muzyki i kina nie wyobraża sobie egzystencji. Trosk skutecznie pozbywa się podczas górskich eskapad. Teatr jest dla niej po trosze wszystkim: zapomnieniem, wyrocznią, tajemnicą, poznaniem… życiem, bo jego istota z niego wyrasta.