8. Forum Młodej Reżyserii (16-18 listopada 2018)

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych, a także dyskusje, spotkania twórców, artystów i krytyków. Celem przeglądu jest poszerzanie wiedzy o dokonaniach w dziedzinie sztuki teatru i dialog pomiędzy kolejnymi pokoleniami twórców. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń, metod kształcenia młodych reżyserów oraz ich promocję poprzez zaprezentowanie w Krakowie najciekawszych projektów teatralnych (etiud, scen, warsztatów, spektakli itd.)

Forum jest organizowane od 2011 roku przez krakowską Akademię Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego z udziałem studentów reżyserii.

W Forum uczestniczą uczelnie kształcące reżyserów teatralnych z:
Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie,
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku,
Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie,
Wydziału Lalkarskiego Filii AST we Wrocławiu.

W ramach forum zostanie zaprezentowanych 15 pokazów.  Po ostatnim pokazie każdego dnia odbędą się spotkania z twórcami spektakli oraz dyskusje z publicznością.

Pokazy będzie oceniać Jury w składzie:
Dorota Ignatjew – dyrektor naczelny Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Michał Kotański – dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Cezary Niedziółka – zastępca dyrektora, kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku