6. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży - KON-TEKSTY 2013

6. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży – KON-TEKSTY 2013

6. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży

KON-TEKSTY 2013 (13 – 17 maja)

Festiwal Kon-teksty odbywa się w cyklu biennalowym. Wpisuje się w cele Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wspieranie wydarzeń artystycznych w kraju. Poprzednie edycje w latach 2003, 2005, 2007, 2009,2011 – także były objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także  Prezydenta Miasta Poznania.

VI Kon-teksty są przeglądem i promocją realizacji polskiej, współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, powstałej po 1980r. Festiwal jest szansą konfrontacji rodzimej dramaturgii ze współczesną europejską twórczością dla młodych odbiorców. Kon-teksty stawiają sobie za cel stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących teatru dla dzieci i młodzieży pomiędzy dramaturgami, twórcami i publicznością. W programie Festiwalu, obok przedstawień konkursowych, odbędą się imprezy towarzyszące, wykłady, dyskusje, pokazy zespołów młodzieżowych oraz finał V Potyczek Teatralnych Szkół.

Publiczność festiwalu stanowią dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i domów kultury, mieszkańcy Poznania. Obok zespołów w festiwalu uczestniczyć będą zaproszeni goście: przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia ASSITEJ, dyrektorzy festiwali i teatrów dla dzieci i młodzieży, dramaturdzy, twórcy, krytycy, pedagodzy i psycholodzy. Teatr Animacji uwzględniając charakter projektu i jego odbiorcę, zwracając ogromną uwagę na udział w dyskusjach, pokazach i pracach organizacyjnych młodych (forum internetowe, Gazetka Festiwalowa, jury) a także studentów kulturoznawstwa, filologii polskiej, teatrologii i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Festiwal Kon-Teksty jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym.

Organizator – Teatr Animacji w Poznaniu

Św. Marcin 80/82

Biuro festiwalowe – 61 853 69 64, 61 64 65 215

www.teatranimacji.pl