33 Warszawskie Spotkania Teatralne (18.04.–1.05.2013)

Teatralia numer 59

Teatr punktu – o spektaklu Filoktet pisze Magdalena Zielińska

Panie Balcerowiczu, a gdzie mój plan rodzenia? – o spektaklu Położnice Szpitala św. Zofii pisze Magdalena Zielińska

 

Teatralia numer 58

Pomiędzy – o spektaklu Dwanaście stacji pisze Aleksandra Żelazińska

Król Zagłębia – o spektaklu Korzeniec pisze Magdalena Zielińska

Zabawne monstrum – o spektaklu Frankenstein pisze Monika Szweda

Tragizm w kostiumie clowna – o spektaklu Komedia obozowa pisze Aleksandra Żelazińska

Pam pam pararara pam pam – teatralny supersam – o spektaklu Paw królowej pisze Magdalena Zielińska