30.05-02.06.2017 | Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA  | ŁOMŻA

30.05-02.06.2017 | Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA | ŁOMŻA

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych przeglądów teatralnych organizowanych w tej części Europy, jak również jeden z najstarszych festiwali teatralnych w kraju. Odbywa się co roku i skupia teatry portatywne. Ważny z racji pokazywania małych form scenicznych, możliwych do odegrania w niewielkich przestrzeniach. Jest uznanym w środowiskach twórczych w Polsce i za granicą przeglądem spektakli teatrów lalek, prezentującym najnowsze trendy w dziedzinie sztuki lalkarskiej, a także spektakle realizowane w konwencjach i technikach tradycyjnych. Festiwal nie konkuruje z innymi festiwalami czy spotkaniami, ale ma swój styl i charakter! Jest opozycją dla dużych imprez teatralnych w kraju i upomina się o ambitny i heterogoniczny teatr, który zazwyczaj zepchnięty jest na margines.

Festiwal jest wizytówką miasta i województwa z 30-letnią historią. Działa na rzecz wzbogacania wartości humanistycznych i kulturotwórczych. Wieloletnia historia festiwalu, to efekt konsekwentnego wybierania interesującego zbioru wydarzeń artystycznych. Każdego roku przyjeżdżają do Łomży najznamienitsze zespoły teatru lalkowego i szeroko pojętego teatru formy z całego świata. Do tej pory gościło na nim około 350 teatrów z 50 krajów, m. in. z Japonii, Singapuru, Nowej Zelandii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Izraela, Hiszpanii, Serbii, Argentyny. Otwartość na wszelkie teatralne nurty, konwencje i stylistyki, a także zapraszanie do udziału w przeglądzie przedstawień adresowanych do widzów dorosłych czyni łomżyński festiwal niezwykle atrakcyjnym. Podczas festiwalu, obok spektakli prawdziwych mistrzów lalkarskiej profesji, prezentowane są widowiska artystów i teatrów poszukujących nowych form artystycznej wypowiedzi.

Podstawowym założeniem festiwalu – poza przeglądem spektakli jest konfrontacja osiągnięć artystycznych twórców, a także promocja aktualnych dokonań polskiego lalkarstwa poprzez wydawnictwa, zapraszanie na festiwal przedstawicieli mediów oraz obserwatorów zagranicznych. Jego ambicją jest poszukiwanie interesujących zjawisk w szeroko pojętej przestrzeni teatralnej, konfrontowanie języka sztuki lalkarskiej i teatru formy z pokrewnymi dyscyplinami sztuki oraz otwieranie na nowe przestrzenie działań artystycznych. Festiwal stwarza możliwość promocji, poszerzenia horyzontów teatralnych i rozwijania partnerstwa kulturalnego. Tworzy również interdyscyplinarne forum dla wymiany myśli, doświadczeń, poglądów dla twórców, przedstawicieli teatrów i gości uczestniczących w festiwalu. O jego unikalnej wartości świadczą opinie osobistości i autorytetów ze świata kultury oraz wydźwięk medialny, który towarzyszy każdej edycji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

W kolejnych edycjach w programie znaleźć można spektakle teatru formy i sztuki lalkarskiej, klasyczne i eksperymentalne, kameralne i plenerowe, dla młodego widza oraz dorosłych. Zapraszane są te teatry, które naszym zdaniem wywodzą się z olbrzymiej pasji twórców i są odzwierciedleniem artystycznych wizji i poszukiwań.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka jest przede wszystkim konkursem starannie wyselekcjonowanych spośród nadesłanych propozycji spektakli, w którym jury przyznaje nagrody indywidualne i nagrodę Grand Prix, ale festiwal to również liczne imprezy kulturalne w nurcie offowym. Oprócz spektakli konkursowych w każdej edycji organizowane są koncerty, wystawy, spotkania z osobowościami teatru z kraju i z zagranicy, promocje wydawnictw teatralnych. Tradycyjnie odbywają się też prezentacje uliczne, które doskonale promują festiwal, pełnią funkcję integracyjną i interaktywną, ściągają tłumy wielopokoleniowej widowni, również spoza miasta, stymulując turystykę kulturalną w regionie. Przez społeczeństwo festiwal postrzegany jest jako święto sztuki i teatru. Pozwala mieszkańcom na zapoznanie się z twórcami, ideami we współczesnym teatrze, poznanie różnych estetyk, a tym samym daje lokalnej publiczności możliwość kontaktu z bieżącym życiem teatralnym i trendami.

Festiwal organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Wojewodą Podlaskim, Prezydentem Miasta Łomży, Starostą Powiatu Ziemskiego. Festiwal jest ważnym wydarzeniem artystycznym, stanowi jedną z form promocji miasta Łomży, a także województwa podlaskiego w Europie. Jest przeglądem przyjaznym dzieciom, poszukującym idealnego przedstawienia, spotkaniem twórców z różnych stron świata i świętem teatru w naszym mieście.

30 jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA zapowiada się niezwykle interesująco ze względu na bogaty program na wysokim poziomie artystycznym: w nurcie konkursowym weźmie udział 14 zespołów wyłonionych spośród 156 zgłoszeń z kraju i zagranicy. Program festiwalu obejmuje występy 9 teatrów zagranicznych /z Włoch, Izraela, Słowacji, Rosji, Hiszpanii, Niemiec, Iranu, Czarnogóry i Łotwy/ oraz 5 z Polski. Tradycyjnie organizowany jest nurt prezentacji ulicznych, który doskonale promuje festiwal, a zarazem pełni funkcję integracyjną i interaktywną. Stary Rynek jest więc miejscem spotkania gości festiwalowych, twórców i mieszkańców naszego miasta. W bieżącej edycji zobaczymy Teatr Pinezka, Teatr Kubika, Circo e Dintorni z Włoch, Yuki Puppets Works z Japonii, Michal Svirioni Theater z Izraela, Teatr Voskressinia z Ukrainy, odbędzie się wernisaż Joanny Braun oraz familijne koncerty współorganizowane z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży. Program jubileuszowej edycji festiwalu jest niezwykle bogaty i z pewnością każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Program festiwalu: http://www.teatrlomza.hi.pl/index.php?k=48

Bilety: http://www.teatrlomza.hi.pl/index.php?k=45