29.04-25.05 Festiwal Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu

29.04-25.05 Festiwal Nowa Siła Kuratorska w Poznaniu

Festiwal Nowa Siła Kuratorska polega na prezentacji projektów  artystycznych przygotowanych przez debiutujących kuratorów sztuk performatywnych. Projekty pozwalają na eksplorację unikatowych obszarów rozmaitych dziedzin kultury, poprzez zaproszenie do współudziału w sztuce nowych grup twórców i odbiorców.

Poprzez festiwal Nowa Siła Kuratorska pragniemy przybliżać     ludziom idee uniwersytetu, który nie kojarzy się wyłącznie z salami wykładowymi, ale także z twórczym fermentem i artystyczną kreatywnością. Chcemy pokazać, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na wszelkie działania kulturotwórcze – dzięki jego pomocy studenci kierunku Wiedzy o teatrze mogą przenieść wiedzę zdobytą w warunkach laboratoryjnych na specjalizacji kształcącej kuratorów i producentów teatralnych w realną przestrzeń działania.

Tegoroczna – ósma edycja festiwalu Nowa Siła Kuratorska  realizuje projekty: #NSKLUB, WARLIKOWSKI POZNAŃSKI, CHARAKTERYzacje, PROJEKT: DROGA i AKCJA-RE-ALIZACJA.

Podobnie jak wcześniejsze edycje, festiwal koncentruje się ona na idei prezentacji sztuki jako punktu wyjścia do dyskusji na tematy społeczne i kulturowe. Owej prezentacji dokonuje przede wszystkim kurator, który konstruując tematycznie spójny projekt zaprasza do współpracy artystów, którzy w twórczy sposób mierzą się z zaproponowaną przez niego problematyką.

Tegoroczna edycja Nowej Siły Kuratorskiej startuje 29 kwietnia 2016 roku, a kończy się 25 maja 2016 roku. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje wstęp wolny.

Nowa Siła Kuratorska 2016 to ósma edycja festiwalu, którego formuła polega na prezentacji interdyscyplinarnych projektów, skoncentrowanych głównie na zagadnieniach współczesnego teatru i performatyki, a także poszerzonych o community art, sztuki wizualne, fotografia dokumentalna, film. Festiwal w całości organizowany jest przez studentów teatrologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, specjalizacji „Interdyscyplinarne projekty kuratorskie”, prowadzonej przez dr Agatę Siwiak. Nowa Siła Kuratorska jest jedynym w Polsce festiwalem dającym możliwość realizacji swoich autorskich pomysłów młodym kuratorom sztuk performatywnych oraz jest istotnym wydarzeniem kontynuującym tradycję kultury studenckiej. Punktem wyjścia dla naszej pracy jest stworzenie programu, który nie rezygnując z wartości merytorycznej, koncentruje się na przedstawieniu szerokiego zakresu tematycznego, angażującego rozliczne grupy odbiorców. Tegoroczna edycja zakłada działania zarówno w Poznaniu, jak i w mniejszych wielkopolskich miejscowościach, w których dostęp do kultury jest ograniczony.

Festiwal odbywa się każdego roku od ośmiu lat i jest coraz bardziej rozpoznawalny. Zakotwiczenie projektu na UAM okazało się świetnym punktem wyjścia do poszukiwania kolejnych partnerów, a co za tym idzie – nowej publiczności. Z każdym kolejnym rokiem NSK przyciąga coraz większą rzeszę fanów, co jest świetną reklamą zarówno całej uczelni, jak i samej Wiedzy o teatrze. Bardzo duży wkład w rozwój studenckich projektów kuratorskich mieli zaproszeni artyści, a także partnerzy. Byli to między innymi Mirosław Bałka (światowej sławy artysta, wystawiający swoje prace w najważniejszych galeriach sztuki współczesnej na świecie, m.in. w Tate Modern w Londynie i Museum of Modern Art w Nowym Jorku), Izabella Gustowska (znakomita poznańska artystka video i performerka, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Bożena Keff (dramatopisarka, autorka Utworu o Matce i Ojczyźnie), Weronika Szczawińska (reżyserka nominowana do „Paszportu Polityki” w kategorii „Teatr”). Nowa Siła Kuratorska wspiera także młodych poznańskich artystów oraz teatry alternatywne.