22-28.05 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu

22-28.05 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu

„Kontakt” to jeden z najważniejszych przeglądów teatralnych, który odbywa się nieprzerwanie od 1991 roku i jest nastawiony na konfrontację teatrów i reżyserów z Europy (w tej edycji także ze świata), oraz na prezentację nowej dramaturgii europejskiej.

Festiwal – powołany do życia przez reżyserkę i ówczesną dyrektor naczelną i artystyczną Teatru im. Wilama Horzycy Krystynę Meissner, kontynuowany przed Jadwigę Oleradzką, a obecnie przez dyrektora Andrzeja Churskiego – przez lata zdobywał renomę za granicą, osiągając rangę najważniejszego przeglądu teatralnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” to także imprezy towarzyszące oraz spotkania z twórcami, które są bardzo ważnym elementem Festiwalu.

Bardziej niż konfrontacja teatrów Wschodu i Zachodu Europy i ilustracja napięć na linii Północ-Południe, jak w latach poprzednich, interesuje nas w tej edycji relacja i  kontakt między zespołami teatralnymi a widownią. Artyści budują porozumienie z odbiorcami, także ponad granicami. Jeśli w trudnych sytuacjach, w jakich teatry w Polsce znajdują się coraz częściej (a Teatru im. Wilama Horzycy też to dotyczy) widzowie nie staną po ich stronie, nie pomoże im nikt i nic. Teatr w tych czasach przyjmuje na siebie rolę zaangażowanego i ideowego partnera w zrozumieniu świata, ale i kreowaniu postawy krytycznej empatii wobec rzeczywistości. Prowokuje do stawiania pytań, ale jest też wzorem, jak prowadzić rozmowy o sprawach drastycznie trudnych.

W tym roku w dniach 22–28 maja już po raz dwudziesty trzeci Toruń zamieni się
w międzynarodową stolicę teatralną, a to za sprawą kolejnej edycji organizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”. Yana Ross, Pablo Larrain, Thomas Ostermeier – to tylko niektóre z reżyserskich nazwisk, które pojawią się podczas 23. edycji Festiwalu.

http://teatr.torun.pl/festiwale/miedzynarodowy-festiwal-teatralny-kontakt/