Damskie sprawy (Nema)

Damskie sprawy (Nema)

Dramat Koffiego Kwahulé łatwo zaszufladkować jako tekst „interwencyjny”. Głównym, jeśli nie wręcz jedynym, tematem tekstu jest przemoc wobec kobiet: objawiająca się w różny sposób, dotykająca…

Read Article →