17, 18.05.2013: Teatr Malabar Hotel na 28. Dniach Sztuki Współczesnej w Białymstoku

28. Dni Sztuki Współczesnej

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Partner: Akademia Teatralna

17.05.2013, godz. 18:30 – PREMIERA

18.05.2013, godz. 17:00

Akademia Teatralna, ul. Sienkiewicza 14

 

Teatr Malabar Hotel

Bacon

Reżyseria i scenariusz – Marcin Bartnikowski

Gra, scenografia i lalki – Marcin Bikowski

Muzyka – Anna Świętochowska

Spektakl ukazuje życie malarza Francisa Bacona przez pryzmat jego twórczości – w sensie dosłownym. To z założenia wejście w ramę, w obraz, gdzie artysta z kawałków swoich dzieł rekonstruuje własne obawy, pragnienia, przetwarza wspomnienia. Jako materiał literacki wykorzystaliśmy dzieła, którymi fascynował się Bacon: fragmenty utworów Szekspira i Eliota; uzupełnione autorskim tekstem. Jest to zatem spektakl łączący dwie dotychczasowe praktyki Teatru Malabar Hotel: adaptacje klasyki i tworzenie własnej dramaturgii.

Główny temat, który nas interesuje to przenikanie się biografii i sztuki. Jego ukazaniu posłuży kolaż literacko-plastyczno-muzyczny z ożywionymi demonami Bacona w roli głównej.

Spektakl realizowany w ramach stypendium z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego Marcinowi Bikowskiemu.

Teatr Malabar Hotel – założony w 2009 r. Nazwa została zaczerpnięta z twórczości Witkacego. Malabar Hotel to teatr, w którego centrum zainteresowania znajduje się forma. Cechuje go autorski nurt spektakli Marcinów Bartnikowskiego i Bikowskiego .Wielokrotnie nagradzany w Polsce i za granicą.